Съответствие в Rail Cargo Group

Това е наша отговорност. Като един от водещите специалисти по логистика и транспорт в сферата на железопътния превоз на товари ние носим голяма отговорност спрямо всички заинтересовани страни (клиенти, служители, обществеността и др.) 

Dr. Clemens Först, CEO Rail Cargo Austria AG:

"Ние сме убедени, че интегративното, съобразено със законовите предписания, но също така и с ценностната система, поведение в икономическата дейност създава предпоставките за наличието на доволни клиенти и служители и ни води към икономически успех, а това са централните елементи на всяко ориентирано към обслужването и предлагането на услуги предприятие."

Нашата управленска система за съответствие

Водени от тези принципи Rail Cargo Group залага на една управленска система за съответствие, която се ориентира по международни стандарти и представлява следното: 

 • Превенция
  Ясните, безпогрешни указания и процедури, редовното обучение и непрекъснатите консултации във всички ситуации, от ежедневния бизнес до сложните случаи, позволяват на Съответствието да помогне за защитата на Rail Cargo Group, нейните служители и нейните бизнес партньори от щети.
 • Ранно идентифициране
  Ранното идентифициране на потенциални заплахи за Съответствието е от съществено значение, за да се реагира по подходящ начин на тях, поради което Съответствието редовно извършва анализи на заплахи и одити за съответствие.
 • Реакция
  Съответствието е задължено последователно да проследява информацията, която се отнася към съответствието, така че да може да играе жизненоважна роля при разрешаването на нарушения на съответствието в Rail Cargo Group. Резултатите от тези дейности водят до препоръки за потенциал за подобрение, както и подходящи санкции.

Rail Cargo Group се стреми непрекъснато да оценява системата за управление на съответствието и да я развива, като взема предвид новопоявилите се законови разпоредби.

Нашият кодекс за поведение

Нашият кодекс за поведение описва етическите принципи и общите постулати, към които Rail Cargo Group насочва икономическите си действия, и които представляват съществени елементи от предприемаческата култура. 

 • Поведение, съобразено със законовите изисквания и с правилата 
 • Корупцията и нейното предотвратяване 
 • Конфликт на интереси 
 • Допълнителни занимания и участия на дружеството
 • Боравене с материални активи 
 • Защита и сигурност на данните 
   
 • Лобиране 
 • Конкурентноспособност 
 • Партньорство с доставчици 
 • Опазване на околната среда 
 • Политически активности 
 • Отговорност / последствия
   

Търговско съответствие

В ролята си на водещо предприятие в Европа в сферата на железопътния превоз на товари Rail Cargo Group подкрепя своите клиенти и търговски партньори със специален метод на проверка при теми като ембарго, юридически въпроси относно контрола на износа, санкции, критични бизнес партньори.

Транспортите се проверяват за ограничения, наложени от икономиките на други държави. И всичко това е напълно безплатно и всеобхватно и се извършва в реално време. Това е една ясна добавена стойност и за Вас. По този начин ние не само изпълняваме задълженията си за  полагане на необходимата грижа, а можем да подкрепим и Вас в тази задача. 

Описание на длъжностното лице

Всички служители на Rail Cargo Group представляват длъжностни лица по смисъла на австрийското законодателство (чл. 74 ал. 1 Z, точка 4a, буква d от Гражданския Кодекс на Австрия). 

Вашето лице за контакти

Istvan Levai

Compliance Officer
Rail Cargo Group

Rail Cargo Austria AG
Am Hauptbahnhof 2
1100 Wien

Мобилен телефон: +43 664 6178694

Изпращане на съобщение