MIKE

Нашият дигитален асистент MIKE Ви подкрепя с електронни услуги, свързани с транспортирането на Вашите стоки. MIKE непрекъснато предлага нови функции, които правят обработката на трафика – от заявката за транспорт до таксуването – по-лесна, по-ефективна и по-прозрачна.

В момента MIKE има следните функции:

Capacity Planning

Нашата функция „Capacity Planning“ Ви позволява да планирате по-добре необходимостта от вагони за железопътния транспорт и да реагирате проактивно на липси или свръхкапацитети. Основата за това е Вашият производствен обем.
По този начин Вашите стоки никога не остават настрани.

Ordering

Създайте лесно поръчки за празни вагони и товарителници на базата на шаблони – скоро също и клиентски програми за цели влакове. Промените и допълнителните заявки са прозрачни и напълно разбираеми за Вас. По този начин ресурсите могат да бъдат диспонирани целенасочено. Напредъка на Вашата поръчка можете да видите по всяко време без да се налага да питате.
Вие поръчвате директно – ние се грижим за всичко останало.

Tracking

С MIKE Tracking винаги знаете, къде се намират Вашите пратки и кога се очаква да пристигнат при Вас. Пратките са ясно показани на картата. По този начин Вие сте информирани от момента на изпращане до очаквания час на пристигане. Чрез функцията за коментар можете да се свържете с нас относно всяка пратка. 
Вие запазвате поглед върху всички Ваши пратки.

Освен това ние Ви предлагаме възможността за електронно известяване, че Вашите вагони са готови за получаване. За тази цел използвайте MIKE Tracking или нашето ново мобилно приложение MIKE Mobile.

Повече информация