Rail Cargo Group

Rail Cargo Logistics - Bulgaria

„Рейл Карго Лоджистикс – България“ предлага логистични услуги в Западна, Централна и Източна Европа в зависимост от индивидуалните изисквания на нашите клиенти. Световноизвестни международни компании от различни браншове разчитат на дългогодишния ни опит и иновативните логистични решения на групата „Rail Cargo Group“.

От основен въздушен, морски или железопътен транспорт, през международен транспорт „от врата до врата“, до складово и митническо обслужване: „Рейл Карго Лоджистикс – България“ предлага цялостни пакети от услуги с гарантирано високо качество.

Нашите услуги обхващат още тежкотоварни сухопътни, контейнерни, презокеански и вътрешни морски превози, както и складови услуги за различни стоки. Въз основа на взаимодействието, гарантирано от гъстата мрежа на групата „Rail Cargo Logistics“, извършваме логистични и транспортни услуги, свързани със спедицията на насипни товари като въглища, дърво и стомана.

За нас

„Рейл Карго Лоджистикс – България“ ЕООД е пряко дъщерно дружество, 100% собственост на „Rail Cargo Logistics - Austria GmbH". Като част от групата „Rail Cargo Logistics“, предлагаме пълната гама от услуги на международна спедиторска компания.

Предлаганите услуги от „Rail Cargo Logistics“ поставят акцент върху точността и надеждността и са сертифицирани по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007. Вярваме, че качеството, надеждността и безопасността са в основата на удовлетвореността на клиентите.

Данни за контакт

Rail Cargo Logistics - Bulgaria ЕООД
1303 гр. София, ул. Брегалница № 43, офис 5
Тел. +359 2 980 52 40
Тел. +359 2 980 68 49
Факс +359 2 987 91 06
christo.dyakov@railcargo.com

Rail Cargo Logistics - Bulgaria ЕООД
8002 гр. Бургас, ул. Индустриална № 3, ет. 8
Тел. +359 56 82 58 89
Факс +359 56 84 17 93
vladislav.petkov@railcargo.com