Brojač uštede emisije CO2

Željeznica donosi dobitak - na svim nivoima - i to sa sigurnošću. Željeznički teretni transport je pouzdan i koristan za okoliš. Sada možete uživo vidjeti koliko CO2 štede naša logistička rješenja. Svake sekunde.

OBB je najveća kompanija za zaštitu klime u Austriji. Uštede CO2 koje su moguće svakog dana zahvaljujući ekološki prihvatljivim uslugama železničkog transporta ovdje značajno doprinose. Svaki put kada roba naših kupaca putuje vozom umjesto kamionom, velike količine CO2 se štede. Kao kompanija za željezničku logistiku, imamo veliku odgovornost za povećanje tržišta željezničkog saobraćaja - odgovornost prema ljudima, društvu i životnoj sredini. Jer svakom tonom koju prevozimo železnicom stvaramo vrednost generacijama.

Pored toga, OBB u Austriji radi na 100% zelenoj električnoj energiji. Ovo štedi dodatni CO2 u poređenju s putovanjem kamionom u Austriju. Do 11. decembra 2019, uštedjeli smo ukupno 1,321.082 t CO2 putem železničkih teretnih usluga u Evropi koje su obrađene kroz i u Austriji. Od sada možete uživo videti koliko CO2 štede naši logistički kupci - svake sekunde. 1. januara 2020. počinjemo ponovo od nule i svake sekunde postaje zeleniji korak po korak. Pogledajte sada.

​ CO2 kalkulator