Povećanje povratnih tura TransFER-a Curtici–Istanbul

Od 2. juna udvostručit ćemo frekvenciju našeg TransFER-a Curtici–Istanbul u oba smjera na dvije povratne ture sedmično. Ova direktna veza između Rumunije i Turske omogućuje idealna logistička rješenja za kontinentalni transport.

Uz dvije povratne ture sedmično naša TransFER veza od juna nudi povećanu frekvenciju između Curticia i Istanbula. To omogućuje brzo povezivanje dviju ekonomskih regija uz konkurentno tranzitno vrijeme od samo 72 sata.

Uz fiksni vozni red i atraktivno prolazno vrijeme TransFER stvara direktnu vezu sa Halkalijem, važnim međunarodnim teretnim terminalom u Turskoj. I na kraju, ali ne najmanje važno, Istanbul je ključno teretno čvorište za transporte između Evrope i Azije na južnom putu svile, povezujući tako zapadnoevropske ekonomske centre sa zemljama južne i jugoistočne Evrope.

04.06.2021