Radijus RCG usluge vuče i dalje raste

Preuzimanjem kompanije za željeznički transport Rail Time Polska u jesen 2019. godine započeli smo pružanje usluge vuče u Poljskoj – to je dvanaesta europska zemlja u kojoj imamo ovu vrstu usluge. 30. januara 2020.godine kompanija je preimenovana u Rail Cargo Carrier - Poland.

Poljska je nakon Njemačke drugo najveće tržište željezničkog teretnog transporta sa oko 234 miliona tona i oko 54 milijarde tona/km (podatak iz 2017.) i nudi veliki potencijal rasta volumena u transportu za RCG. Poljska je također povezana sa dva važna teretna koridora. Sa vlastitom teretnom kompanijom Rail Cargo Carrier - Poland Sp.z.o.o. vlastitim lokomotivama nudimo kontinuiranu, visokokvalitetnu uslugu vuče - i to ne samo na poljskom tržištu. Bilo od Jadranskog do Baltičkog mora, Poljska također igra sve važniju ulogu u transportu do i iz Kine. Sa vlastitim operaterom u Poljskoj gradimo most za teretni transportni koridor 8 od luka Sjevernog mora do Poljske, Rusije i dalje od Azije. Pored toga, osiguravamo povezanost poljskih industrijskih centara sa jadranskim lukama i južnom Europom preko teretnog koridora 5. Sa vlastitom uslugom vuče u ukupno dvanaest zemalja i pripadajućom gustom transportnom mrežom u Europi, omogućavamo maksimalan kvalitet transporta kroz cijeli logistički i transportni lanac.