RCG čini skladišne lokacije klimatski neutralnim

Dvije od tri skladišne lokacije ÖBB Rail Cargo Group (RCG) u Austriji su sada klimatski neutralne - i to su Lenzing i Beč Freudenau. Na ovaj način RCG neutralizira neizbježne emisije.


Za lokacije Lenzing i Wien Freudenau, RCG bilježi emisije stakleničkih plinova, kontinuirano ih smanjuje i sada neutralizira neizbježne emisije kroz projekte zaštite klime. Dakle, osim plana modalne promjene, RCG se fokusira na zaštitu klime i održivost.

Kao kompenzaciju, RCG stoga ulaže u projekte zaštite klime organizacije ClimatePartner. Tu se ubrajaju Energija vjetra-projekti u Bandırmi u Turskoj, regionalni projekti u parku prirode Karwendel u Austriji i uz to projekat Zaštite šume u Brazilu. Obje lokacije - Lenzing i Wien Freudenau - sada imaju oznaku "klimatski neutralna", koja se dodjeljuje nezavisno. Ovaj proces svake godine provjerava TÜV Austria.

Osim izbjegavanja i smanjenja stakleničkih plinova, nadoknađivanje neizbježnih emisija važan je korak u sveobuhvatnoj zaštiti klime. Kao vodeća željeznička logistička kompanija, RCG akcenat stavlja ne samo na konkurentnost, već i na vrijednosti. Odgovorno djelovanje u skladu s okolišem i društvom važan je princip za dugoročni ekonomski uspjeh.

Lenzing - dugogodišnji partner RCG-a

Grupacija Lenzing se zalaže za ekološki odgovornu proizvodnju specijalnih vlakana od obnovljive sirovine drveta. Sa svojim inovativnim proizvodima i tehnološkim rješenjima, Lenzing je partner svjetskim proizvođačima tekstila i netkanog materijala i pokretač brojnih novih razvojnih projekata. Visokokvalitetna, biorazgradiva vlakna iz Lenzing grupe su osnovni materijal za veliki broj tekstilnih aplikacija, a pogodna su i za upotrebu u higijenskim proizvodima. RCG osigurava rukovanje robom, komisioniranje, kao i utovar i istovar željezničkih vagona, kontejnera i kamiona na lokaciji skladišta za Lenzing. Pored težnje ka održivim, zelenim rješenjima, RCG i Lenzing imaju dugoročno partnerstvo u sektoru željezničke i skladišne logistike.

16.12.2021