RCG u brojevima

Naših 5.755 zaposlenih iz 34 nacije omogućuju nam da svake godine na siguran način dovezemo 463.393 voz na odredište, tj. 1.270 vozova dnevno. Našim efikasnim logističkim rješenjima s kraja na kraj, prevezemo 94,1 miliona neto tona svake godine i pređemo 45,8 miliona voznih kilometara unutar naše mreže ruta. Naša flota od 727 lokomotive i 24.357 teretnih vagona svake godine pređe 28,1 milijardi neto tona kilometara.

Prisutni smo u 18 zemalja i imamo 12 međunarodnih logističkih centara i 16 terminala. U 2021. godini naš promet je iznosio 1,9 milijarde eura a dobit 121,6 miliona eura prije oporezivanja (EBT). S udjelom od 28 % u šinskom prevozu (provizorna vrijednost) od ukupnog obima prevoza robe u Austriji.