Terminal Brno

Terminal u Brnu se uspješno razvija zahvaljujući velikoj potražnji za kombiniranim prijevozom robe.

Kontejneri, zamjenjivi spremnicii poluprikolice raspoređuju se na tri kolosjeka od 300 metara uz pomoć dva viljuškara za kontejnere. Ovdje se obavljaju i usluge kao što su popravke i čišćenje kontejnera.

Površina terminala

49.000 m²

Oprema

2 viljuškara za kontejnere

Kapacitet

500 TEU

Kapacitet kamiona

10 kamiona

Rekonstrukcija

2013