Bilance ÖBB za rok 2019: Skupina Rail Cargo Group nadále v plusu

Stabilní vývoj obratu a hospodářského výsledku
Nákladní doprava nadále s pozitivní bilancí
Všechny dílčí součásti koncernu ÖBB uzavřely rok 2019 úspěšně

Stabilní celkový výsledek a pozitivní příspěvek všech dílčích součástí koncernu – tím je charakterizován výsledek ÖBB za rok 2019. Navzdory zostření ekonomické situace v nákladní dopravě dokázala skupina Rail Cargo Group jako jeden z mála nákladních železničních dopravců v Evropě uzavřít rok s pozitivní bilancí. Určitému poklesu čelila nákladní doprava již před vypuknutím koronavirové krize. Zisk před zdaněním (EBT) byl tedy o 5,1 milionů eur nižší než v předcházejícím roce.

„Situace v nákladní dopravě je výzvou pro všechny evropské železniční dopravce. Navzdory tomu byla skupina RCG jedním z mála evropských nákladních dopravců, kteří v roce 2019 hospodařili s kladným výsledkem. Pro dlouhodobé udržení nákladní dopravy po železnici bude ale do budoucna nutné přijmout dopravně-politická opatření na úrovni EU, aby se konkurenční boj mezi železnicí a silnicí stal o něco férovějším,“ řekl předseda představenstva ÖBB Andreas Matthä.

Všechny informace k bilanci ÖBB za rok 2019 najdete na adrese: presse.oebb.at