Vera-Valerie Capek-Krautgartner získává cenu železničního průmyslu

Zaměstnankyně ÖBB Rail Cargo Group získává tuto cenu za své ambiciózní výkony v dalším vývoji digitálních automatických spojek a za vizi inteligentních nákladních vlaků.

Připravit nákladní zeležniční dopravu pro budoucnost – s tímto jasně vytyčeným cílem se Vera-Valerie Capek-Krautgartner ve společnosti Rail Cargo Group (RCG) již postarala o velký pokrok: Vera-Valerie působí v RCG jako „Program Lead Automation“ a vypracovsala mimo jiné logiku oceňování pro výběr designu spojek pro digitální automatickou spojku, která se používá již dnes. Její ambice: plně automatizovat nákladní železniční dopravu pomocí proudu a dat v nákladních vozech.

Za své mimořádné výkony získala Vera-Valerie Capek-Krautgartner první „Cenu železničního průmyslu pro ženy v agendě železničního průmyslu“. O první místo se dělí s Michaelou Haberle-Weber z ÖBB Infrastruktur AG.

Tato cena je udělována v rámci akceg „Síla inovací železnice“ spolkového ministerstva  pro ochranu klimatu, životní prostředí, energetiku, mobilitu, inovace a technologie (BMK). Hledají se projekty, které železniční průmyslu rozšiřují o ženskou perspektivu a tím posouvají celý tento sektor.

Gratulujeme Veře-Valerie Capek-Krautgartner! SHE is #RAILCORE

19.10.2021