Pilotního projektu: Digitální automatické spřáhlo

Společnost RCG je součástí konsorcia DAC4EU k testování digitálního automatického spřáhla (DAK). Nová technologie vytváří podmínky pro automatizaci a digitalizaci železniční nákladní dopravy v Evropě.

DAC4EU je společný projekt šesti státních a soukromých společností nákladní dopravy: Kromě společnosti RCG se účastní rovněž společnosti DB Cargo (Německo), SBB Cargo (Švýcarsko) a držitel nákladních vagónů Ermewa, GATX Rail Europe a VTG. Vedoucím konsorcia je společnost DB AG. „Pilotní projekt k předvedení, testování a schválení digitálního automatického spřáhla (DAK) pro železniční nákladní dopravu“ začal v červen a potrvá ještě do prosince 2022. Cílem iniciativy je připravit výběr typu spřáhla k celoevropskému zavedení.

Efektivní díky automatizaci

V současné době musí být nákladní vozy stále ručně spojovány a kontrolovány – časově a pro zaměstnance fyzicky náročný proces obnášející určitá nebezpečí. V budoucnosti mají být vagóny navzájem propojovány pomocí digitálního automatického spřáhla – tj. spřáhla na středovém nárazníku se vzduchovým, elektrickým a datovým vedením. Automatické spřáhlo by mělo podstatně zvýšit efektivitu seřaďovacích nádraží. Kromě toho je nepřetržité napájení a datové připojení na vagónu základem pro další automatizované procesy v budoucnosti.

Do roku 2021 budou testována spřáhla od čtyř dodavatelů. Potom bude Evropou projíždět tzv. „předváděcí vlak“ – vybavený upřednostňovaným typem spřáhla. Do roku 2030 by měly být novou technologií vybaveny vlaky po celé Evropě.

Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury (BMVI) bude projekt v příštích dvou a půl letech financovat částkou přibližně 13 milionů EUR.