Agentura EcoVadis udělila společnosti RCG stříbrné ocenění za společenskou odpovědnost (CSR)

Obchodní model jedné z předních železničních logistických společností je sám o sobě udržitelný. Čím více zboží se přepravuje po železnice, tím je to ekologičtější. Naše odpovědnost jde ještě o krok dále. Naše praktiky, která jsou v souladu s životním prostředím a společností, získala nyní od agentury EcoVadis stříbrné ocenění.

Ochrana klimatu je největší globální výzvou pro příští desetiletí. Přepravní trh v Evropě se má do roku 2030 zvýšit o 30 %. Přenesení dopravy na železnici je jedním z nejdůležitějších způsobů, jak snížit emise skleníkových plynů. Naši společenskou odpovědnost realizujeme investováním do bezpečnosti, flexibilní železniční logistikou, jakož i v celé řadě dalších úkolů, které jdou nad rámec mobility. Přitom se jako zaměstnavatel spoléháme na naše zaměstnance a zaměstnankyně, pro které je jejich práce vášní. A děláme pro to hodně. Nejsme jen jedním z největších vzdělávacích podniků, ale stanovujeme také standardy v oblasti vzdělávání a zvyšování kvalifikace, podporujeme talenty a vychováváme si nové vedoucí pracovníky. Tím investujeme nejen do našich mladých pracovníků, ale především do budoucnosti. A také do atraktivního zaměstnavatele. Jdeme ale ještě o krok dále: I naše obchodní partnery si vybíráme podle kritérií tak, aby byli v souladu s naší firemní filozofií a zastávali stejné hodnoty.

Opatření, která jsou znát

Toto odpovědné jednání nyní získalo stříbrné ocenění od mezinárodní ratingové agentury EcoVadis, která hodnotí sociální odpovědnost firem a dodnes ohodnotila již na 50 000 firem. V hodnocení jsou zohledněna témata ochrany životního prostředí, pracovních a lidských práv, firemní etiky a udržitelného nákupu. Obzvláště zapůsobil náš nově vyvinutý plošinový nákladní vůz TransANT. O 20 % lehčí podvozek dokáže přepravit větší objem při stejném zatížení na nápravu. To znamená, že v budoucnu bude potřeba méně vozů pro přepravu stejného objemu ve srovnání se standardními vozy. Tím se ušetří energie a sníží emise. Velkým dojmem zapůsobila i přestavba našich vozů, které jsme vybavili brzdovými systémy s nízkou hlučností, a tím snížili emise hluku. Dále jsme v oblasti pracovních a lidských práv zabodovali s nabídkou pro naše zaměstnance a zaměstnankyně ohledně zdraví, diverzity a péče o děti pro lepší sladění rodiny a práce. Pozitivně byla ohodnocena i naše protikorupční školení, zavedení hodnocení našich partnerů, jakož i způsoby registrace na našem online portálu.