Koalice Rail Freight Forward – od COP24 k COP25

RFF spojuje dvě konference Organizace spojených národů o klimatu s kampaní Noah's Train.

S RFF se rozjíždějí národní a mezinárodní opatření pro ochranu klimatu.

To, co začalo v prosinci 2018 na COP24 se dvěma kontejnery v polských Katovicích, přerostlo v silné evropské hnutí. Rail Freight Forward (RFF), koalice evropských nákladních železnic, si stanovila jako cíl radikálně zredukovat negativní dopady nákladní dopravy na naši planetu. Kampaň Noah's Train téměř rok šíří své poselství týkající se zvýšení modálního podílu železniční dopravy na 30 %, aby se zlepšilo klima, kvalita vzduchu a mobilita. Na konferenci Organizace spojených národů o klimatu COP25 téma nyní vykrystalizuje.

Vize: nákladní doprava příznivá pro klima

Rail Freight Forward je celoevropská iniciativa. Cílem je sdělit obyvatelům Evropy, že železniční doprava je podstatnou odpovědí na výzvy plynoucí ze změny klimatu. Sektor dopravy je jedním z největších zdrojů znečištění oxidem uhličitým a skleníkového efektu. Přesun nákladní dopravy na železnici je nejrychlejší a nejúčinnější cestou, jak bojovat proti vzrůstajícím emisím oxidu uhličitého a znečištění životního prostředí. Je nutné toho ještě hodně udělat, aby se změna dopravy zrealizovala: Férové soutěžní podmínky mezi železnicí a silniční dopravou, daňová úleva za železnici a jasná, aktuální pravidla pro dálniční poplatky u silniční dopravy, která platí po celé Evropě. Neboť cílem je upravit procesy a nařízení na úrovni EU a zredukovat počet hraničních přechodů. Tato opatření mají zvýšit konkurenceschopnost oproti nákladním vozidlům. Řídit vlak po Evropě musí být stejně snadné jako jet po Evropě nákladním automobilem. Pouze zvýšením dělby přepravy dosáhneme cílů ochrany klimatu Pařížské dohody z roku 2016.

Rail Freight Forward a Noah's Train: o rok později

Během roku dosáhla koalice Rail Freight Forward už mnohého. Klimatickým vyslancem RFF je Noah's Train s 19 kontejnery se zvířecími motivy, které vytvořili mezinárodní street art umělci. Na 16 zastaveních po cestě napříč Evropou šíří od konference COP24 z minulého prosince poselství 30 do roku 2030. Více než 200metrový Noah's Train je nejdelším mobilním uměleckým dílem na světě. Více než jednomu milionu lidí v Evropě předala RFF poselství a počet následovníků a zastánců stále roste. V průběhu roku se členy stalo dalších deset železničních podniků – hnutí roste a pěkně se rozjíždí, aby bylo možné přesunem dopravy ze silnice na koleje nadále rozvíjet ochranu klimatu.

Pokrok v Rakousku

Zaměstnanci poprvé pracují na vizi společně na evropské úrovni, a to se silným zastoupením Rakouska. Neboť všichni jsou si vědomi toho, že: Změna může fungovat pouze společně. Nejen Rail Cargo Group, ale také LTE group a logistická síť Ost-West Logistik jsou součástí evropské aliance. Společný pracovní program využívá Rail Cargo Group k tomu, aby především výrazně zlepšila výkony pro své zákazníky v železniční dopravě. Sem patří například výstavba multilaterálních spojů v centrální Asii, předání první soupravy TransANT dceřiné společnosti podniku voestalpine, logserv, výstavba kombinované dopravy jako část 10bodového plánu pro tranzitní dopravu přes Alpy a zlepšené spojení se skandinávským prostorem pro zákazníky železniční dopravy RCG.

Více se dozvíte na Rail Freight Forward