Nákladní doprava bude tichá

Hluk nejenže obtěžuje, ale je i zdraví škodlivý. Způsobuje stres, ruší nás při spánku a poškozuje sluch. Také okolo projíždějící nákladní vlaky mohou být rušivé zejména pro obyvatele žijící podél trati. Proto se tímto tématem zabývá skupina Rail Cargo Group, protože nám hluk není lhostejný.

Tiché brzdění

Nákladní vlaky jsou hlučné. Je to dáno skutečností, že nákladní vagony jsou oproti osobním železničním vozům vybaveny kovovými litinovými brzdami. Při brzdění dochází ke zdrsňování styčné plochy kol. To způsobuje nepříjemný valivý hluk, který vzniká mezi kolem a kolejnicí. Pro nová kolejová vozidla platí celoevropské jednotné limitní hodnoty hluku, které jsou stanoveny v nařízení EU a nesmějí být překročeny. Pro staré nákladní vagony uvedené do provozu před nabytím účinnosti tohoto nařízení nicméně tyto limity hluku neplatí. Skupina Rail Cargo Group ale dělá vše pro to, aby nákladní železniční doprava byla tišší a své „staré“ nákladní vagony opatřuje novými, tichými brzdami, které jsou vyrobeny z kompozitů kaučuku a mědi. Styčné plochy zůstávají hladší a valivý hluk je tedy výrazně nižší. Nákladní vlaky jsou pak téměř o polovinu tišší než běžné vagony.

Přestavba byla zahájena v březnu 2018. O rok později se na kolejích pohybuje již 2 528 vagonů s brzdami z materiálu s nízkou hlučností. Ještě letos bude následovat dalších 2 086 vagonů, abychom do konce roku 2020 disponovali celkem 7 279 vagony na tichých kolech.

Proč přestavba trvá tak dlouho?

Přestavba nemůže být prováděna u všech nákladních vagonů najednou. Provádí se ve čtyřech kategoriích a podle druhu nákladního vagonu. Rovněž nelze jen jednoduše vyměnit brzdové špalíky. V závislosti na typu vozidla jsou zapotřebí další technická opatření pro modernizaci nebo přestavbu. Přestavba probíhá přednostně v rámci plánované údržby v dílnách Rakouských spolkových drah (ÖBB). Díky tomu může být nákladní kolejová doprava kompletně zajištěna i během doby přestavby.