Nová trojúhelníková trasa

Se dvěma novými vlakovými trojúhelníkovými spoji posilujeme dopravu v jižních přístavech a tedy spojení s přístavem v Terstu.

Terst je nejenom jedním z nejdůležitějších dopravních uzlů pro evropský import a export, tedy pro nákladní dopravu, díky svému přímému napojení na námořní Hedvábnou stezku hraje také důležitou roli v dopravě na Dálný východ. Přístav představuje srdce italské ekonomiky. Pro Rakousko je jedním z hlavních přístavů. Z tohoto důvodu zaujímá přístav již řadu let pro společnost Rail Cargo Group významné postavení v mezinárodní síti. V současnosti nabízíme plný rozsah přepravních služeb s pravidelnými spoji na vysoce frekventovaných trasách. V samotném svobodném přístavu Terst jsme v roce 2018 odbavili přes 3300 vlaků. A objem nadále roste. Na začátku dubna převádíme na železnici další dva spoje s pevným jízdním řádem mezi Rakouskem a Itálií. Náš spoj TransFER Wolfurt–Trieste zajišťuje nonstop spojení s jaderským přístavem jednou týdně. Prostřednictvím trojúhelníkového spoje TransFER Trieste–Vienna–Linz–Trieste rozšiřujeme nejenom naši síť mezi terminály, ale zároveň zkracujeme přepravní časy z jižních a do jižních přístavů a kromě toho posilujeme intermodální přepravu v Rakousku.

Rail Cargo Group v přístavu Terst

Terst je pro společnost Rail Cargo Group již téměř 25 let významným uzlem pro dopravu z a do Rakouska, jakož i do evropského vnitrozemí. Přesvědčte se sami!