Nové TransFER spojení mezi Veronou a Hannoverem

29. března startuje náš nový TransFER Verona–Hannover. Tento spoj rozšiřuje naši nabídku intermodálních spojů  mezi Itálií a Německem a významně podstatně přispívá k odlehčení Brennerského průsmyku.

Rozšiřujeme naši síť a s naším novým spojením TransFER zavádíme od 29. března 2021 nepřetržité intermodální  spojení mezi Veronou a Hannoverem čtyřikrát  týdně. Díky tomuto novému spojení TransFER zaručujeme nejen efektivní přepravní řešení pro kontinentální toky zboží mezi severní Itálií a železničním Terminal Hannover-Leinetor, ale také ekologickou alternativu přes Brennerský průsmyk.

Odlehčení  tranzitního provozu Brennerským průsmykem

Náš TransFER Verona–Hannover nabízí nejen přímé a spolehlivé spojení mezi aglomeracemi  severní Itálie a severního Německa, ale díky přesunutí dopravy na železnici podél Brennerského průsmyku, tak profituje i životní prostředí. Nové intermodální vlakové spojení se tak významně odlehčí region od  tranzitu  a sníží hlukovou zátěž.

Přispíváme tak významným způsobem k ochraně klimatu a pozitivně ovlivňujeme neustálé navyšování tranzitní  zátěže na trase Brenner. Tato ekologická vysokofrekvenční dopravní služba pomůže vyhnout se až 256 jízdám nákladních vozidel týdně a výrazně pomůže životnímu prostředí.

TransNET

25.03.2021