Nový tým představenstva skupiny Rail Cargo Group

Od 15. února 2019 se společné práce ujímá nový tým představenstva, sestávající z Clemense Första, Thomase Kargla a Imreho Kovácse. Představenstvo společnosti RCG opouští Erik Regter, který přebírá expanzní agendu v zemích Beneluxu.

Imre Kovács nováčkem v představenstvu společnosti RCG

Imre Kovács má dlouholeté zkušenosti v mezinárodní železniční přepravě a mimo jiné pracoval pro společnosti GySEV AG a MÁV AG. Jako CEO společnosti Rail Cargo Hungaria, největší a nejdůležitější zahraniční dceřiné společnosti skupiny Rail Cargo Group, přispěl velkou měrou k růstu na domácích trzích v Rakousku a Maďarsku, ale i mimo ně. Společně s mluvčími představenstva Clemensem Förstem a Thomasem Karglem prosazuje ambiciózní strategii internacionalizace a růstu skupiny RCG.

Přehled rozdělení oddělení

S tím souvisí nové rozdělení oddělení v představenstvu:

  • Clemens Först zodpovídá za funkce mluvčího představenstva a za oddělení financí a domácí produkce (ÖBB-Produktion GmbH).
  • Thomas Kargl nese odpovědnost za správu majetku a odbyt.
  • Odpovědností Imreho Kovácse je mezinárodní výroba (Rail Cargo Carrier), Rail Cargo Hungaria a odbyt.