Obří projekty zvládáme s lehkostí

Pokud jde o speciální přepravy pro mimořádně nadrozměrné zásilky, mají odborníci skupiny Rail Cargo Group pro každý individuální požadavek na přepravu inovativní a vhodné logistické řešení, které následně použijí s chladnou hlavou. Protože v rámci našich služeb nabízíme více než jen nákladní železniční dopravu.

Maximální kvalita a bezpečnost je základem pro profesionální realizaci zejména takových přeprav, které jsou ovlivněny vnějšími rozměry, hmotností nebo povahou přepravovaného zboží. RCG nedávno realizovala přepravu z Přerova v České republice do Francie. Takto nadrozměrnou a těžkou zásilku bylo možné přepravovat pouze za určitých podmínek. Zásilka: průmyslový sušák rozdělený na 2 kusy a přepravovaný na dvou soupravách. Přepravní rozměry souprav: Délka 32,0 x šířka 6,1 x výška 6,3 m s hmotností 89 tun a délka 26,8 x šířka 6,1 x výška 6,3 s hmotností 81 tun. To znamená celková hmotnost 170 tun. Jednalo se o projekt, který prověřil zaměstnance RCG. Vzhledem k rozměrům a hmotnosti přepravovaného zboží bylo nutno použít kombinaci silniční, říční a námořní dopravy.

Pečlivě naplánovaný proces znamená poloviční vítězství

Před zahájením přepravy nadrozměru bylo nutné pečlivě prozkoumat přepravní trasu z výrobního závodu Montáže Přerov a.s. do přístavu Mělník v České republice. Všechna povolení potřebná k přepravě byla získána. Dopravní značení, včetně silničních/dálničních návěstí a semaforů byla demontována, statika mostů zkontrolována, dráty a kabely vedení vysokého napětí se průběžně vypínají nebo se zvedají. Trasa byla uvolněna. Konvoj byl připraven společně s 13 vozidly včetně doprovodu policie vyrazit.

Energetičtí pracovníci a technický doprovod museli při sledování celého transportu zachovat chladnou hlavu. Všechno šlo podle plánu. Po příjezdu do přístavu Mělník pokračovala speciální přeprava po Labi do přístavu Hamburk v Severním moři. I zde čelili kolegové ze společnosti Rail Cargo Logistics-CZ dalším výzvám. Bylo třeba brát v úvahu hladinu vody Labe, ukotvení nákladu na lodi i nepříznivé povětrnostní podmínky ovlivněné doznívající bouří Sabine. V Hamburku následovala další překládka na námořní loď a cesta pokračovala Atlantikem. Zásilka dosáhla svůj cíl v přístavu Radicatel UN / locode FRRAD na Seině.  Tímto náročným projektem jsme opět mohli dokázat, že není nic, co by odborníci skupiny Rail Cargo nemohli zvládnout.