ÖBB a přístav v Terstu prohlubují spolupráci

300leté výročí pro nejvýznamnější italský přístav
Skupina RCG každoročně odbaví více než 3300 vlaků.
Memorandum o porozumění (MoU) posiluje závazek k dalšímu prohloubení spolupráce.

Silná národní a mezinárodní ekonomika, nabízející spoustu možností – tak se prezentuje Itálie. Jádrem je právě přístav v Terstu, který hraje klíčovou roli nejenom jako nejdůležitější centrum u Jadranu, ale také jako uzel pro přepravu na Dálný východ. Jadranský přístav nyní slaví 300. výročí svojí existence. V této souvislosti byl vyslán jasný signál ohledně budoucí spolupráce mezi společností ÖBB a přístavem – s podpisem dvou zavazujících prohlášení o posílení železniční přepravy.

Terst – „Vídeň u moře“ jako dopravní uzel pro přepravu zboží

18. března 2019 oslavil přístav v Terstu 300. výročí. Jako bývalý hlavní obchodní přístav monarchie se Terst v současnosti znovu stal hlavním přístavem pro Rakousko. Terst byl nejsilnějším italským přístavním městem i v loňském roce s překládkou 62,7 milionu tun zboží, tedy 10 000 vlaků. I v roce 2019 se počítá s růstem ve výši 10 %. Přístav v minulých letech masivně investoval do přestavby. Od infrastruktury přes kapacity až po moderní vybavení.

Terst je pro společnost ÖBB již téměř 25 let významným uzlem pro dopravu z a do Rakouska, jakož i do evropského vnitrozemí. S téměř 45 procenty tržního podílu na železnici je společnost Rail Cargo Group jasným lídrem na trhu. „Terst je vzorem efektivního propojení různých druhů dopravy. Lodě a koleje jsou zde propojeny do optimálního dopravního řetězce. Jsme velmi hrdi na to, že společnost Rail Cargo Group je silným logistickým partnerem ve svobodném přístavu Terst,“ říká Andreas Matthä, CEO společnosti ÖBB-Holding AG.

Zintenzivnění spolupráce

Svobodný přístav Terst je centrální logistický uzel pro italskou a rakouskou ekonomiku – jakož i pro celý středoevropský a jihoevropský region a zároveň důležitým přístupem k námořní Hedvábné stezce. Také v nadcházejících letech bude skupina Rail Cargo Group usilovat o další intenzivní propojování v přístavu Terst. V souvislosti s výročím – jehož oslav se zúčastnil také korutanský zemský hejtman Peter Kaiser, prezident regionu Friaul Massimo Fedriga, jakož i Rakouská hospodářská komora s delegací – byl znovu potvrzen vzájemný závazek. Za tímto účelem byla podepsána dvě memoranda o porozumění (MoU):

  • v oblasti nákladní dopravy s prezidentem přístavního orgánu v Terstu Zeno D´Agostinem za účelem rozvoje nových dopravních cest a
  • se společností RFI za účelem posílení spolupráce v oblasti otázek infrastruktury.

„Jako integrovaný partner se silnou železniční sítí chceme dále posílit železniční přepravu, a zaručit tak ekonomickou a ekologickou přepravu. Jsme si jisti, že se nám to v budoucnu společně s italskými partnery podaří,“ říká Matthä.

Nové spoje jsou již naplánované

Skupina RCG v současnosti nabízí plný rozsah dopravní obslužnosti s pravidelnými spoji na celkem sedmi trasách. Ročně je do a ze samotného přístavu vypraveno více než 3300 vlaků společnosti RCG – v Itálii je to mnohonásobně více. Od března, resp. dubna je provozováno další spojení: zpáteční trasa TransFER Wolfurt–Trieste jednou týdně a trojúhelníková trasa TransFER Trieste–Vienna–Linz–Trieste jednou za týden.