Rádius vlastní produkce skupiny RCG dále roste

S převzetím železničního dopravce, společnosti Rail Time Polska Sp. z.o.o., jsme na podzim 2019 odstartovali i v Polsku - a tím ve dvanácté evropské zemi - naše vlastní trakční služby. K 30.01.2020 byl železniční dopravce přejmenován na Rail Cargo Carrier - Poland Sp.z.o.o.

Polsko je s přibližně 234 miliony tun a cca 54 miliardami tunokilometry (v roce 2017) druhým největším trhem nákladní železniční dopravy hned po Německu a představuje pro skupinu Rail Cargo Group velký růstový potenciál. Kromě toho je Polsko napojeno na dva důležité koridory nákladní dopravy. Prostřednictvím vlastního nákladního železničního dopravce, společnosti Rail Cargo Carrier - Poland Sp.z.o.o., tak díky našim lokomotivám nabízíme trvale vysokou kvalitu produkce - a to nejen na polském trhu. Nejen z Jadranu k Baltu, Polsko nabývá i v rámci dopravy z a do Číny stále více na významu. Díky vlastnímu dopravci v Polsku vytváříme na koridoru nákladní dopravy 8 spojnici pro přepravu ze severomořských přístavů do Polska, Ruska a dále až do Asie. Kromě toho zajišťujeme napojení polských průmyslových center na jadranské přístavy a jižní Evropu přes koridor nákladní dopravy 5. S nyní již dvanácti zeměmi s vlastní trakcí a s tím spojenou hustou sítí dopravců v Evropě zajišťujeme maximální kvalitu dopravy po celý logistický a přepravní řetězec.