RCG mluví nyní také italsky a rusky

Potřeba udržitelných logistických řešení na italském a ruském trhu stoupá. Je pro nás tedy o to důležitější hovořit jazykem našich zákazníků. Webové stránky railcargo.com jsou nyní dostupné v italštině a ruštině.

Domácí trh skupiny Rail Cargo Group se nachází v Rakousku a Maďarsku. Doma je však společnost v celé Evropě a jezdí až do Asie. Tak, jak cestujeme do zahraničí, tak multikulturní je také náš tým – stále důležitější klíčový faktor. Logističtí odborníci ze 34 národů v 18 zemích představují naši budoucnost, a tedy i budoucnost našich zákazníků. Domníváme se totiž, že právě díky této barevné směsici know-how s charakteristickým inovativním duchem jsme se stali jedinečnými, tedy průkopníky v našem odvětví.

Kromě Itálie je Rusko – geograficky největší země na světě, která se táhne přes Evropu a Asii a od Tichomoří až po Atlantik – důležitým trhem pro logistické aktivity skupiny Rail Cargo Group. Železniční doprava z Asie a zpět po nové Hedvábné stezce zažívá svůj rozmach. Z toho důvodu zintenzivňuje RCG již od minulého roku vytrvale svoje dopravní činnosti na čínsko-evropské ose, a zajišťuje tak logistické služby „end-to-end“ mezi oběma kontinenty. O to důležitější je proto také hovořit jazykem našich zákazníků a být přítomen na trhu v jazyce dané země. Proto neustále pracujeme na našich webových stránkách a rozšiřujeme výběr jazyků. Nyní jsou webové stránky RCG dostupné také v italském a ruském jazyce. Mluvíme již sedmi jazyky. A spousta dalších bude následovat.