Skupina Rail Cargo Group získává certifikát ISO 45001

Skupina Rail Cargo Group byla letos poprvé oceněna certifikátem ISO 45001 za svůj úspěšný systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Aby si Rail Cargo Group udržela skupinový certifikát, každoročně prokazuje, že systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyhovuje bezpečnostním požadavkům příslušné normy, na které je založen systém řízení ISO 45001.

Řídící systémy a jejich certifikace jsou neodmyslitelnou součástí obchodního života firem s mezinárodní působností. Usnadňují zhodnocení našeho výkonu v různých oblastech jako kvalita, bezpečnost/ochrana zaměstnanců/zdraví, životní prostředí a mnoho dalších témat.

Audit skončil úspěšně

Už v lednu 2020 skupina Rail Cargo Carrier – Germany podstoupila „provozní audit“ TÜV Süd, který ověřoval plnění požadavků vyplývajících z norem. Na přelomu dubna a května následoval recertifikační audit společnosti ÖBB-Technische Services, oblasti ochrany zaměstnanců a také v oblastech RCG zabývajících se operativními činnostmi a tvorbou hodnot.
 
Při auditu všechny oblasti prokázaly, že bezpečnost práce je nejen efektivně organizována a plánována, ale také se vyznačuje špičkovou úrovní bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Příslušný certifikát nám tedy byl přiznán, a to díky angažovanosti zodpovědných osob v managementu, nasazení HSE manažerů, bezpečnostních odborníků a pracovníků.