Společnost rozvíjí multilaterální vztahy ve střední Asii

Společnosti Rail Cargo Group, Port of Baku a Cabooter Logistik Hub Venlo mají společné priority v projektu jižní hedvábné stezky a podepsaly společné memorandum o záměru společné výstavby Transkaspického kordoru v rámci hedvábné stezky.

Společnost Rail Cargo Group vlastní jako přední evropská společnost zabývající se železniční logistikou ve střední a východní Evropě vysoce konkurenceschopnou širokou síť, která sahá od severních a jižních přístavů přes Rusko a Turecko až do Číny. Se stoupající poptávkou zákazníků po alternativě k zavedené námořní dopravě připravovala společnost RCG v uplynulých letech postupně nabídku nákladní přepravy do Asie. V důsledku aktuálního přetížení na hraničním přechodu Malasewicze-Brest (Polsko-Bělorusko) podporujeme společně se společnostmi Port of Baku a Logistik Hub Venlo rozvoj jižní hedvábné stezky. Tato trasa probíhá přes Kaspické moře do střední Asie. Podpisem dokumentu Memorandum of Understanding je položen základní kámen strategické spolupráce při zavádění nového eurasijského koridoru. Cílem tohoto nového partnerství je aktivní podpora eurasijského koridoru zapojením evropské železniční sítě pro nákladní dopravu. S tím souvisí také další zvyšování atraktivity nákladní železniční dopravy. Centrální úlohu přitom sehrává ázerbájdžánská společnost Port of Baku jako důležitý logistický partner. Společnost Cabooter Group se svým logistickým centrem v nizozemském městě Venlo se pak stává důležitým centrem přepravního spojení z Evropy do Asie.