Více kolejí pro klima

Nákladní železniční doprava jako zbraň proti klimatické krizi. Takové bylo ústřední téma letošní výroční tiskové konference společnosti ÖBB Rail Cargo Group (RCG). Jak nám může pomoci digitalizace a inovace dosáhnout klimatických cílů?

V rámci letošní výroční tiskové konference online společnosti ÖBB Rail Cargo Group (RCG) pod heslem „ÖBB RCG a výhled na léta 21/22“ představil CEO společnosti ÖBB Andreas Matthä a Clemens Först, mluvčí představenstva ÖBB Rail Cargo Group, příležitosti pro budoucnost a výzvy nákladní železniční dopravy v Rakousku a v Evropě s ohledem na klimatickou krizi. Z důvodu pandemie covid-19 byla tisková konference uspořádána online formou živého streamu.

Změna způsobu dopravy: musíme jednat hned!

Dopravní sektor je jedním z největších zdrojů znečištění CO2 a skleníkového efektu. K dosažení komplexních klimatických cílů je nutné změnit trend především v dopravě. V tom jsou všichni odborníci zajedno. Rychlý přechod nákladní dopravy ze silnic na koleje je proto rozhodující. „To bude možné pouze na základě férových konkurenčních podmínek a skutečného ocenění nákladů v dopravě“, říká CEO společnosti ÖBB Andreas Matthä, „cíl je jasný: Průjezd vlaku Evropou musí být stejně jednoduchý jako pro nákladní automobil.“

Komplexní digitální nabídka

Kromě konkurenčních podmínek a skutečného ocenění nákladů si musí své úkoly splnit i nákladní železniční doprava. Společnost RCG proto trvale rozšiřuje svou síť a intenzivně a s úspěchem investuje již řadu let do digitalizace end-to-end. SmartLINK, spektrum digitálních služeb, nabízí novým i stávajícím zákazníkům jasný přehled všech modulů, které jsou potřebné pro přepravu nákladu po kolejích. Prvotřídním produktem jsou spoje TransFER, kterých máme aktuálně 60 a jejichž počet průběžně zvyšujeme.

MIKE, digitální průvodce

V úzké spolupráci se stávajícími zákazníky a jejich požadavky navíc společnost RCG vyvíjí digitálního průvodce pod názvem MIKE. Průvodce MIKE průběžně nabízí nové funkce, které zjednodušují a zefektivňují proces zpracování požadované přepravy od poptávky až po vyúčtování a zajistí jejich transparentnost. Zákazníci tak mají možnost jednoduchého a intuitivního zadání požadavků na přepravu, zajištění efektivní komunikace a získání transparentního přehledu o zásilkách, a to všechno přehledně na jedné platformě.

RCG sleduje prorůstovou strategii

V rámci iniciativ spojených s digitalizací sleduje RCG jeden cíl: Posílit inovace, aby byla nabídka pro zákazníky ještě atraktivnější. Mluvčí představenstva Clemens Först: „RCG obecně sleduje prorůstovou strategii na všech našich trzích a v kompletní nabídce našich produktů. To platí pro kombinovanou dopravu stejně jako pro konvenční přepravu nákladu po železnici. Segment zákazníků, který chceme v následujících letech ještě výrazněji oslovit, jsou zákazníci z řad středního stavu, jejichž zásilky mají objem od kontejneru po skupinu vozů. Chceme jim nabídnou atraktivní řešení zásilek „od dveří ke dveřím“.“

24.09.2021