Zkapalněný plyn na kolejích

Skupina Rail Cargo Group převáží produkty chemického průmyslu bezpečně a spolehlivě po kolejích, a zároveň vyvíjí kreativní logistická řešení i speciální integrované logistické koncepty, jako je například přeprava zkapalněného plynu (LPG).

Na druhé straně je pro přepravu zkapalněného plynu zapotřebí mimořádná pozornost a pečlivost. Proto sází chemický závod a zároveň i výrobce LPG v německém městě Leuna také na bezpečnost železnice, a tím také na kompetence skupiny Rail Cargo Group. Z Leuny, města ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko, které je známé zejména svým chemickým průmyslem, se do společnosti v německém Gelsenkirchenu, která se zabývá zpracováním ropy, přepraví až dva kompletní vlaky s 22 cisternovými vagony.

Skupina RCG by však neproslula svou schopností přinášet řešení a integrované logistické koncepty, kdyby neměla i pro přepravu těchto nebezpečných nákladů něco speciálního. Již nějakou dobu organizuje společnost RCG pro chemický závod v Leuně každý týden přepravu spotřebované kyseliny sírové do závodu v Duisburgu, který se specializuje na zpracování zinku a síry. Vznikla tak myšlenka na spojení obou těchto přeprav. Ve skupinách po jedenácti cisternových vagonech je nyní zkapalněný plyn integrován do zásilky síry. Velká výhoda pro našeho zákazníka: Kromě výhodnějších podmínek je to zaručená doba dodání a vysoká flexibilita dodávaného množství. Je tak možné zkrátit dobu přepravy, a zároveň zaručit přesnost transportu. Výrobce zkapalněného plynu to velice oceňuje.