Corporate Social Responsibility / Životní prostředí

Naši zodpovědnost bereme vážně. Zodpovědnost za lidi, společnost a životní prostředí. Tak vytváříme hodnoty pro generace.

Jako přední odborník na železniční logistiku se zaměřujeme nejenom na konkurenci, ale také na hodnoty. Zodpovědné chování v harmonii se životním prostředím a společností považujeme za důležitý základ pro dlouhodobý hospodářský úspěch.

Toto odpovědné jednání nyní získalo zlato ocenění od mezinárodní ratingové agentury EcoVadis, která hodnotí sociální odpovědnost firem a dodnes ohodnotila již na 75.000 firem.

Přeprava po kolejích

Zaručeně spolehlivá a dobrá pro životní prostředí

My jako ÖBB jsme největší firmou zabývající se ochranou klimatu v Rakousku. Podstatnou měrou k tomu přispívají úspory emisí CO2, které jsou denně umožněny díky ekologickým přepravním výkonům železniční dopravy. Pokaždé, když své zboží přepravíte dráhou namísto nákladního vozidla, ušetříte velká množství CO2. Kromě toho jezdí ÖBB v Rakousku na 100 % zelený trakční proud. V porovnání s jízdami nákladním vozidlem jsou tak v Rakousku uspořeny další emise CO2.

Emise CO2 uspořené našimi logistickými zákazníky od 1. ledna 2020 *

1851419 t

Na naší kalkulačce emisí CO2 vidíte, jakému množství emisí CO2 jsme v roce 2020 již zabránili. S každou nákladní přepravou se suma v online sledování zvýší o právě uspořené množství CO2.

* Díky přepravním výkonům železniční dopravy, které spolu s našimi partnery realizujeme při průjezdech Rakouskem a v rámci Rakouska, ušetříme ročně v Evropě cca 1,9 mil. tun CO2. Aby bylo možné takové množství vázat, musel by být vysázen les o velikosti třetiny plochy Vorarlberska.

Údaje jsou založeny na výpočtech na základě jednotlivých zásilek pomocí ekologické kalkulačky EcoTransIT-World na bázi specifických dat RCG: EcoTransIT-World** identifikuje dopady nákladní dopravy na životní prostředí s ohledem na spotřebu energie a emise produkované nákladními přepravami.

Postupně bude přeprava zelenější

S našimi efektivními logistickými řešeními End-to-end udržujeme v chodu nejen motor průmyslu, ale také zajišťujeme zásobování obchodu a tedy i obyvatelstva. A s každou tunou, kterou přepravíme po kolejích, se staráme, aby se životní prostředí mohlo opět nadechnout. A to nejen v Rakousku, ale i daleko za jeho hranicemi. To jsou úkoly dnešní doby, abychom vytvářeli hodnoty pro příští generace. V Evropské unii společně vynakládáme veškeré úsilí, abychom drasticky snížili negativní dopady nákladní dopravy na planetu. Proto jsme založili Rail Freight Forward – koalici evropských železničních nákladních dopravců. Cílem je přesun rostoucího objemu přepravy ze silnice na železnici a v souvislosti s tím zvýšení modálního podílu železniční nákladní dopravy na 30 % do roku 2030.

** EcoTransIT World je veřejně přístupný, v logistické branži mezinárodně uznávaný nástroj pro výpočet spotřeby energie a emisí ovlivňujících životní prostředí u libovolných celosvětových nákladních přeprav. Zjištění spotřeby energie a emisí každé přepravy je prováděno prostřednictvím příslušného algoritmu na základě přepravovaného zboží, zdroje energie, délky trasy, alokace nákladu, procesů probíhajících před přepravou a po ní, faktoru vytížení a podílu prázdných jízd použitých vozů. Základ pro výpočet emisí poskytují databáze s emisními faktory různých dopravců, specifických směsí proudu a křivky spotřeby vozidel ve spojení s parametry přepravy.

Pro dobro životního prostředí

Náš obchodní model je ze své podstaty udržitelný, neboť čím více vašeho zboží je přepravováno po železnici, tím je ekologičtější. Základní princip je velmi jednoduchý. Na každém kilometru se s každou tunou přepravenou po železnici šetří životní prostředí, protože při železniční dopravě se uvolňuje 40krát menší množství CO2 než při silniční dopravě.

Hýbání ekonomikou

Se stoprocentní přesností a spolehlivostí přispíváme k hospodářskému úspěchu našich společností. Vytváříme tak základ pro to, aby naši zákazníci získali na trhu rozhodující konkurenční výhodu.

Závazek vůči společnosti

Žijeme zodpovědností. Jako zaměstnavatelé důvěřujeme svým zaměstnancům a jako jedna z největších společností poskytujících odborné vzdělávání investujeme nejenom do naší mládeže, ale především do naší budoucnosti.