Corporate Social Responsibility

Naši zodpovědnost bereme vážně. Zodpovědnost za lidi, společnost a životní prostředí. Tak vytváříme hodnoty pro generace.

Jako přední odborník na železniční logistiku se zaměřujeme nejenom na konkurenci, ale také na hodnoty. Zodpovědné chování v harmonii se životním prostředím a společností považujeme za důležitý základ pro dlouhodobý hospodářský úspěch.
Toto odpovědné jednání nyní získalo stříbrné ocenění od mezinárodní ratingové agentury EcoVadis, která hodnotí sociální odpovědnost firem a dodnes ohodnotila již na 50 000 firem.

Pro dobro životního prostředí

Náš obchodní model je ze své podstaty udržitelný, neboť čím více vašeho zboží je přepravováno po železnici, tím je ekologičtější. Základní princip je velmi jednoduchý. Na každém kilometru se s každou tunou přepravenou po železnici šetří životní prostředí, protože při železniční dopravě se uvolňuje 21krát menší množství CO2 než při silniční dopravě.

Hýbání ekonomikou

Se stoprocentní přesností a spolehlivostí přispíváme k hospodářskému úspěchu našich společností. Vytváříme tak základ pro to, aby naši zákazníci získali na trhu rozhodující konkurenční výhodu.

Závazek vůči společnosti

Žijeme zodpovědností. Jako zaměstnavatelé důvěřujeme svým zaměstnancům a jako jedna z největších společností poskytujících odborné vzdělávání investujeme nejenom do naší mládeže, ale především do naší budoucnosti.