Dodržování pravidel ve skupině Rail Cargo Group

Naše zodpovědnost. Jako jeden z předních odborníků na logistiku a přepravu v evropské železniční dopravě neseme velkou odpovědnost vůči všem zainteresovaným osobám (zákazníkům, zaměstnancům, veřejnosti atd.).

Jsme přesvědčeni, že poctivé chování v souladu se zákony a společnými hodnotami vede ke spokojeným zákazníkům a zaměstnancům, jakož i k hospodářskému úspěchu – klíčovým prvkům společnosti orientované na služby.

Náš systém řízení shody

Na tomto základě zavedla skupina Rail Cargo Group systém řízení shody založený na mezinárodních standardech.

Náš etický kodex

Etický kodex (Code of Conduct) popisuje etické zásady a všeobecné principy, podle kterých skupina Rail Cargo Group provozuje svoji hospodářskou činnost a které představují základní prvky firemní kultury.

 • Dodržování zákonů a předpisů
 • Korupce
 • Střet zájmů
 • Vedlejší činnost a obchodní podíly v jiných společnostech
 • Nakládání s majetkem
 • Ochrana a bezpečnost dat
 • Lobbing
 • Konkurence
 • Partnerství s dodavateli
 • Ochrana životního prostředí
 • Politické aktivity
 • Vaše povinnosti a důsledky v případě porušení

Status úředníka

Všichni zaměstnanci skupiny Rail Cargo Group jsou úředníci ve smyslu rakouského zákona (§ 74 odst. 1 Z 4a písm. d) trestního zákoníku).
Více informací naleznete na internetové stránce Spolkového ministerstva spravedlnosti.

Váš kontaktní partner

Istvan Levai

Compliance Officer
Rail Cargo Group

Rail Cargo Austria AG
Am Hauptbahnhof 2
1100 Wien

Mobil: +43 664 6178694

Odeslat e-mail