RCG v číslech

Našich 9393 zaměstnanců 34 národností dokáže ročně dostat bezpečně do cíle 460 361 vlaků, což je denně 1260 vlaků. V rámci našich efektivních logistických řešení „End-to-end“ přepravíme každoročně 95 milionů tun netto nákladu a naše síť tratí pokryje 45 milionů vlakokilometrů. Náš vozový park zahrnuje 732 lokomotiv a 24 345 nákladních vagonů, každoročně pak urazí 28 miliard tunokilometrů.

Jsme zastoupeni v 18 zemích a disponujeme 12 logistickými centry a 16 terminály v různých částech světa. V roce 2020 byly naše výnosy z obratu zhruba 2,2 miliardy euro a zisk před zdaněním (EBT) byl 7,6 milionů euro. S podílem 28,2 % železniční dopravy z celkového podílu nákladní dopravy v Rakousku jsme špičkou v Evropě a v rámci Rakouska ušetříme 1,1 milionu tun CO2