RCG v číslech

Našich 5.755 zaměstnanců 34 národností dokáže ročně dostat bezpečně do cíle 463.393 vlaků, což je denně 1.270 vlaků. V rámci našich efektivních logistických řešení „End-to-end“ přepravíme každoročně 95 milionů tun netto nákladu a naše síť tratí pokryje 45,8 milionů vlakokilometrů. Náš vozový park zahrnuje 727 lokomotiv a 24.357 nákladních vagonů, každoročně pak urazí 28,1 miliard tunokilometrů.

Jsme zastoupeni v 18 zemích a disponujeme 12 logistickými centry a 16 terminály v různých částech světa. V roce 2021 byly naše výnosy z obratu zhruba 1,9 miliardy euro a zisk před zdaněním (EBT) byl 121,6 milionů euro. S podílem 28 % železniční dopravy (prozatímní hodnota) z celkového podílu nákladní dopravy v Rakousku jsme špičkou v Evropě.