Kontinentální TransFER

Všechny naše systémové vlaky (TransFER) v rámci evropských hospodářských center pro vaši kontejnerovou přepravu.


Budapest–Neuss

Budapest–Ploiesti

Sopron–Budapest–Istanbul

Duisburg–Ljubljana

Verona–Lübeck

Vienna–Melzo

Vienna–Wels–Hall–Bludenz–Wolfurt

Wels–Vienna–Budapest