Budapest–Neuss

Vysoce frekventovaný přepravní systém mezi Maďarskem a Německem spojuje západní Evropu s jižní a jihovýchodní Evropou. Kromě toho poskytuje přímé anténové spojení s rakouskými, maďarskými a tureckými terminály.

Výhody

  • Nonstop spoj mezi Budapeští a Neussem a zpět
  • 4 přepravních cyklů za týden
  • Pevně stanovený jízdní řád
  • Atraktivní tranzitní časy s AC-spojem

Další informace

 Jízdní řád

Váš kontaktní partner

Matthias Köfler
Manažer úseku pro pevninskou dopravu

Tel. +43 664 2865334

Odeslat e-mail