Rail Cargo Logo

Rail Cargo Group na Slovensku

Skupina Rail Cargo Group na Slovensku realizuje kontejnerovou přepravu mezi Rakouskem a bratislavským terminálem. Představuje uzel pro železniční logistiku do Evropy.

Naše mezinárodní logistická a přepravní síť z nás dělá odborníky na železniční přepravu, zejména pro chemický, dřevařský a zemědělský průmysl. Díky přímému napojení na bratislavský terminál poskytujeme spolehlivá intermodální logistická řešení do střední, jižní a východní Evropy. S maximální efektivností propojujeme železniční dopravu s pozemní a námořní dopravou. Díky našemu vlastnímu železničnímu dopravnímu podniku na Slovensku poskytujeme vysokou výrobní kvalitu, a to v celém logistickém a dopravním řetězci. Spolehlivá servisní síť v jihovýchodní Evropě, jakož i provádění nezbytných oprav, přestaveb, údržby a revizí garantují maximální připravenost vagonů a jejich komponentů.

Kontaktujte nás

Najděte svého partnera na tři kliknutí

Více o našich službách pro Slovensko a na Slovensku


Vozové zásilky a logistika
pro všechna odvětví


Intermodální logistika
s vysoce frekventovanou kyvadlovou dopravou


Železniční dopravní podnik (ŽDP)


Technické služby