Rail Cargo Logo

Rail Cargo Group ve Slovinsku

Skupina Rail Cargo Group ve Slovinsku se specializuje na intermodální přepravu přes jadranské námořní přístavy, dodávky nákladními automobily a skladovou logistiku.

Mimořádná zeměpisná poloha Slovinska, představujícího uzel dvou důležitých panevropských koridorů, definuje naše portfolio služeb. Ve Slovinsku propojujeme střední a východní Evropu se Středomořím. Přístav Koper – nejsevernější přístav na Jadranu – funguje přitom jako nejdůležitější brána na Dálný východ. Přímé napojení na přístav umožňuje konzistentní, vysoce kvalitní mezinárodní produkci s kratší dobou přepravy a lepší přesností díky naší celostátní výrobní síti. Zaměřujeme se na dovoz a vývoz, tranzitní přepravu přes Slovinsko a logistická řešení v přístavu Koper. Nabízíme také spediční logistické služby jako například proclení, dodávky nákladními automobily, skladování, překládku a sledování zásilek.

Kontaktujte nás

Najděte svého partnera na tři kliknutí

Více o našich službách pro Slovinsko a ve Slovinsku


Vozové zásilky a logistika
pro všechna odvětví, univerzální přepravce


Intermodální logistika
s vysoce frekventovanou kyvadlovou dopravou


Pohybující se silnice (ROLA)


Železniční dopravní podnik (ŽDP)