Menadžment kvalitete

Izvrsni proizvodi zahtijevaju izvrsnu uslugu. Sa strogim sustavima upravljanja brinemo o maksimalnoj kvalitetnoj, sigurnosnotj I ekološkim standardima.

Pregled naših certifikata

 • ISO 9001

  Zadovoljstvo i povjerenje naših kupaca smatramo bazom našeg uspjeha. Zbog toga svakodnevno radnimo na poboljašanju procesa s našim kupcima i dobavljačima. To je i eksterno potvrđeno i certificirano s ISO 9001.

 • ISO 14001

  Kao vaš logistički partner za željeznička logistička rješenja po mjeri kontinuirano radimo i s gledišta zaštite okoliša na tome da promet premjestimo na željeznicu. Time značajno doprinosimo okolišu i klimatskoj zaštiti. To nam je također eksterno potvrđeno certifikatom ISO 14001.

 • ISO 22000

  Kvalitetne i visokovrijedne namirnice su osnovni element za Austriju vrijednu življenja. Za sigurnost namirnica stavljamo najviše zahtjeve na naše proizvode i usluge te ih stalno poboljšavamo. Kroz certifikat ISO 22000 prikazujemo na transparentne načine, da kroz visoke zatjeve zadovoljavamo razinu sigurnosti namirnica.

 • ISO 27001

  Međunarodna norma ISO/IEC 27001:2013 postavlja zahtjeve za proizvodnju, uvođenje, pogon, nadzor, održavanje i poboljšanje dokumentiranog Informacijsko-sigurnosno-upravljačkog sustava (ISMS). ISO 270001 certifikat osigurava da se individualni IT rizici unutar cijele Rail Cargo Group uzmu u obzir, kako bi se pružila cjelovita usluga zaštite podataka i informacija

 • ISO 45001

  Sigurnost i naši zaposlenici predstavljaju središnju vrijednost za nas i ključni su faktor uspjeha u logistici. Zbog toga svakodnevno radimo na poboljšanju naših perfomansi. To je također eksterno potvrđeno certifikatom ISO 45001.

 • GMP+

  Stočna hrana je bitan faktor sigurnosti namirnica životinjskog podrijetla. U odnosu na sigurnost stočne hrane postavljamo najviše zahtjene za naše proizvode i usluge i stalno ih poboljšavamo. Kroz certifikat GMP+ predstavljamo transparentne načine da tim visokim zahtjevima za sigurnost stočne hrane možemo udovoljiti.

 • SMS EU RL 2004/49/EG & §39 EisbG:

  Sigurnost željeznice je najviši prioritet na svim razinama naše organizacije. Sigurnosni upravljački sustav RCA se kontinuirano razvija i jamči da željeznički standardi sigurnosti budu zastupljeni u svim procesima. To nam je također eksterno potvrđeno certifikaton prema smjernici 2004/49/EG, Pravilnik (EU) broj 1158/2010 i EisbG 1957 §§ 39a i 39b.

 • ECM

  Kroz ECM (Entity in Charge of Maintenance) brinemo o voznom parku tj. o vađenju teretnih vagona iz upotrebe kako bi mogli ići na servis te njihovo ponovno vraćanje u upotrebu nakon servisiranja. Pridržavanje najviših standarda osigurava najvišu transportnu i pogonsku sigurnost.

 • DIN ISO 10002:2019

  Kao podlogu za naš uspjeh podrazumijevamo zadovoljstvo i povjerenje naših kupaca. Zbog toga radimo na smislenom upravljanju reklamacijama i prigovorima, kako bi zajedno s našim kupcima i dobavljačima poboljšali naše usluge i procese. To nam je također eksterno potvrđeno certifikatom ISO 10002.

 • AZAV

  Pravilnik o akreditiranju i odobrenju poticanja zapošljavanja ili skraćeno AZAV je službena potvrda da je tvrtka obrazovna tvrtka koju priznaje njemački Savezni zavod za zapošljavanje i mirovinsko osiguranje te omogućuje da se dobiju bonovi za obrazovanje s kojima Savezni zavod za zapošljavanje i mirovinsko osiguranje financira prekvalifikaciju osoba koje traže posao.

Certifikati

Certifikate svih RCG podružnica možete naći i skinuti na pripadajućoj stranici zemlje