Digitális automata központi ütköző: tesztprojektben vesz részt az RCG

Az RCG tagja a digitális automata központi ütköző (Digital Automatic Coupling, DAC) tesztelésére létrejött DAC4EU konzorciumnak. Az új technológia célja, hogy megteremtse az európai vasúti árufuvarozás automatizálásának és digitalizálásának előfeltételeit.

A DAC4EU hat állami és magán áruszállító vállalat közös projektje: az RCG mellett részt vesz benne a DB Cargo (Németország), az SBB Cargo (Svájc), valamint az Ermewa, a GATX Rail Europe és a VTG teherkocsi-üzemeltető vállalat. A konzorcium vezetését a DB AG látja el. „A digitális automata központi ütköző bemutatására, tesztelésére és a vasúti árutovábbítás területén való engedélyeztetésére szolgáló tesztprojekt” júliusban indult és 2022 decemberéig tart. A kezdeményezés célja, hogy előkészítse egy központiütköző-típus kiválasztását, amelyet Európa-szerte bevezetnek majd.

Hatékonyság az automatizálásnak köszönhetően

Jelenleg a teherkocsikat manuálisan ellenőrzik, valamint kapcsolják össze egymással – ez egy időigényes, a munkavállalók számára fizikailag is megterhelő, ráadásul nem veszélytelen folyamat. A jövőben a vagonokat digitális automata központi ütköző használatával – levegős, villamos és adatcsatlakozással kiegészített középütközős önműködő kapcsolókészülék segítségével kapcsolják majd össze. Az automata központi ütköző célja, hogy jelentősen növelje a rendezőpályaudvarok hatékonyságát. Ezenkívül a teherkocsiban elérhető folyamatos áram- és adatkapcsolat biztosítja a jövőbeni, további automatizált folyamatok alapját.

2021-ig négy gyártó által készített központi ütközőt tesztelnek. Ezután – a kiválasztott központiütköző-típussal felszerelt – egy úgynevezett „bemutatóvonat” halad át Európán. A cél, hogy a vonatokat 2030-ig egész Európában az új technológiával szereljék fel.

A német Szövetségi Közlekedési és Digitális Infrastruktúráért Felelős Minisztérium (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur – BMVI) az elkövetkező két és fél évben mintegy 13 millió euró támogatást nyújt a projekthez.