Compliance w Rail Cargo Group

Nasza odpowiedzialność. Jako jeden z wiodących specjalistów ds. logistyki i transportu w europejskim kolejowym transporcie towarowym ponosimy dużą odpowiedzialność wobec wszystkich zainteresowanych stron (klientów, pracowników, społeczeństwa itp.).

Dr. Clemens Först, CEO Rail Cargo Austria AG:

"Jesteśmy przekonani, że uczciwe postępowanie w życiu biznesowym, zawsze zgodne z prawem i wartościami, jest niezbędnym warunkiem zadowolenia klientów i pracowników oraz przyczynia się do sukcesu ekonomicznego – głównych elementów firmy zorientowanej na świadczenie usług."

 

Nasz system zarządzania zgodnością (Compliance Management System)

Zgodność (Compliance) jest przede wszystkim odpowiedzialna za zapobieganie, wczesne wykrywanie i wyjaśnianie faktów dotyczących przestępczości gospodarczej i korupcji. Kompleksowy system zarządzania zgodnością Grupy Rail Cargo zapewnia, że działalność biznesowa Grupy Rail Cargo jest zgodna z wymogami prawnymi i wewnętrznymi zasadami głównymi.

 • Prewencja
  Dzięki jasnym i jednoznacznym wytycznym i procedurom, regularnym szkoleniom i bieżącemu doradztwu w codziennej działalności, aż po złożone sprawy biznesowe, zgodność pomaga zapobiegać powstawaniu szkód w grupie Rail Cargo, dla jej pracowników i partnerów biznesowych.
   
 • Wczesne rozpoznawanie
  Identyfikacja możliwych zagrożeń zgodności na wczesnym etapie jest kluczowa, aby móc im odpowiednio przeciwdziałać. Dlatego dział zarządzania zgodnością przeprowadza regularnie analizy ryzyka i audyty zgodności.
   
 • Reakcja
  Dział zarządzania zgodnością jest zobowiązany do stałego śledzenia informacji istotnych dla zgodności w celu wniesienia decydującego wkładu w wyjaśnienie naruszeń zgodności w grupie Rail Cargo. Wyniki tych działań prowadzą do udzielania zaleceń odnośnie możliwości poprawy i sankcji, które należy zastosować.

Grupa Rail Cargo dąży do ciągłej oceny systemu zarządzania zgodnością i dalszego rozwoju z uwzględnieniem nowych wymagań prawnych.

Nasz kodeks postępowania

Ponieważ organy i pracownicy grupy Rail Cargo są kwalifikowani jako urzędnicy, stosowane są bardzo wysokie standardy odnośnie uczciwego postępowania. Kodeks postępowania stanowi podstawę zrozumienia zasad zgodności.

 • Postępowanie zgodne z przepisami i zasadami
 • Korupcja i zapobieganie korupcji
 • Konflikty interesów
 • Dodatkowe zatrudnienie i udziały w przedsiębiorstwach
 • Postępowanie z majątkiem
 • Ochrona danych i bezpieczeństwo danych
 • Lobbing
 • Konkurencja
 • Partnerstwo z dostawcami
 • Ochrona środowiska
 • Aktywność polityczna
 • Odpowiedzialność / Konsekwencje

Trade Compliance

Rail Cargo Group wspiera jako znaczące przedsiębiorstwo kolejowe swoich klientów i partnerów handlowych specjalną procedurą kontrolną w takich kwestiach jak embargo, prawo dot. kontroli eksportu, sankcje, krytyczni partnerzy handlowi.

Transporty są sprawdzane pod kątem ograniczeń w handlu zagranicznym. I to całkowicie bezpłatnie, globalnie i w dużej mierze w rzeczywistym czasie. Wyraźna wartość dodana również dla naszych klientów. Nie tylko wywiązujemy się z obowiązku staranności, ale również możemy wspierać w tym naszych klientów.

Status urzędnika

Wszyscy pracownicy Rail Cargo Group posiadają status urzędnika w rozumieniu austriackich przepisów prawnych (§ 74 ust. 1 Z 4a lit. d StGB /kodeks karny/).

Osoba kontaktowa

Istvan Levai

Compliance Officer
Rail Cargo Group

Rail Cargo Austria AG
Am Hauptbahnhof 2
1100 Wien

Tel. kom.: +43 664 6178694

Wyślij e-mail