RCG w liczbach

Naszych 5.755 pracowników z 34 krajów umożliwia nam to, że rocznie przewozimy bezpiecznie do celu 463.393 pociągów, co oznacza codziennie 1.270 pociągów. Dzięki naszym wydajnym rozwiązaniom logistycznym typu end-to-end przewozimy każdego roku 94,1 milionów ton netto i pokrywamy naszą siecią tras 45,8 milionów pociągo-kilometrów. Nasza flota składająca się z 727 lokomotyw i 24.357 wagonów towarowych pokonuje rocznie 28,1 miliardów tonokilometrów netto.

Jesteśmy obecni w 18 krajach i posiadamy na całym świecie ponad 12 centrów logistycznych i 16 terminali. W 2021 r. nasze obroty wynosiły 1,9 miliardy euro, a zysk 121,6 milionów euro przed opodatkowaniem (EBT). Przy udziale ruchu kolejowego w wysokości 28 % (wartość tymczasowa) w łącznej liczbie przewożonych towarów w Austrii jesteśmy wiodącą firmą w Europie.