Dworzec towarowy w Sarajewie

Dzięki składowi celnemu o powierzchni 500 m² na dworcu towarowym w Sarajewie z bezpośrednimi bocznicami kolejowymi, stanowiskami dokującymi dla samochodów ciężarowych oraz terminalem do przeładunku kontenerów umożliwiamy bezpośredni załadunek i rozładunek towarów.

Gwarantujemy zarówno szybką i łatwą obsługę kontenerów, odprawę celną obok przeładunku kontenerów, jak i wydajny system dostaw do klienta końcowego.

Towary przemysłowe produkty spożywcze, urządzenia techniczne, meble, towary konsumpcyjne
Wyposażenie magazynowe Magazyny blokowe
Powierzchnia magazynowa 500 m²
Zadaszona powierzchnia magazynowa 500 m²
Niezadaszona powierzchnia magazynowa -
Maksymalna wysokość magazynu 5 m
Infrastruktura -
Bocznica kolejowa 600 m
Stanowiska dokujące 4
Usługi
  • Przeładunek kontenerów i wszelkiego rodzaju przesyłek samochodowych
  • Magazynowanie: towary celne i towary już po odprawie celnej
  • Dostawy samochodami ciężarowymi
  • Ubezpieczenie od wszelkiego rodzaju ryzyka
  • 24-godzinny monitoring wideo, ochrona
Wyposażenie zakładu 2 wózki widłowe, urządzenia do przeładunku kontenerów
Certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Twoja osoba do kontaktu