Conformitatea Rail Cargo Group

Responsabilitatea noastră. Fiind unul dintre furnizorii de top de servicii logistice și de transport din Europa, avem o mare responsabilitate față de toți acționarii (clienți, angajați, publicul general etc.).

Dr. Clemens Först, CEO Rail Cargo Austria AG:

„Suntem convinşi că, conduita integră în afaceri, aliniată întotdeauna la legile și orientările valorice este o condiţie importantă pentru clienții și angajații mulțumiți și contribuie la succesul economic - elementele centrale ale unei întreprinderi orientate pe asistență.“

Sistemul nostru de management al conformității (Compliance Management System)

Conformitatea este responsabilă în cea mai mare măsură de prevenirea, detectarea din timp și clarificarea faptelor legate de corupţie şi infracţiunile economice. Un sistem cuprinzător de management al conformității al grupului Rail Cargo Group asigură conformitatea activităților de afaceri ale grupului Rail Cargo Group cu cerințele legale și principiile interne.

 • Prevenție
  Prin directive și proceduri clare și lipsite de ambiguitate, instruire periodică și consiliere continuă dar şi prin consilierea permanentă în activitatea zilnică până la cazuri de afaceri complexe, conformitatea contribuie la evitarea daunelor, care pot fi cauzate grupului Rail Cargo Group, angajaților acestuia și partenerilor săi de afaceri.
   
 • Detectare din timp
  Detectarea din timp a riscurilor de conformitate posibile este esențială pentru a putea contracara în mod adecvat aceste riscuri. De aceea, Compartimentul de conformitate realizează periodic analize de risc și audituri de conformitate.
   
 • Reacție
  Departamentul de conformitate este obligat să urmărească în mod consecvent, notificările relevante pentru conformitate, pentru a contribui astfel, în mod decisiv, la clarificarea neîndeplinirii obligațiilor legale în cadrul grupului Rail Cargo Group. Rezultatele acestor activități conduc la recomandări cu privire la potențialul de îmbunătățire precum și la sancțiunile care trebuie luate.

Grupul Rail Cargo Group se străduiește să evalueze continuu Sistemul de management al conformității și să-l dezvolte în continuare, ținând cont de noile cerințe legale.

Codul nostru de conduită (Code of Conduct)

Deoarece organele și angajații grupului Rail Cargo Group trebuie să fie calificați ca persoane oficiale, se aplică standarde foarte înalte pentru comportamentul integru. Punctul central al înţelegerii conformităţii îl reprezintă Codul de conduită.

 • O Conduită conformă cu legea și reglementările
 • Corupția și mita
 • Conflictele de interese
 • Funcțiile secundare și acțiunile deținute în companii
 • Gestionarea bunurilor societății
 • Confidențialitatea și siguranța datelor
 • Activitățile de lobby
 • Concurența
 • Relația de parteneriat cu furnizorii
 • Protecția mediului
 • Activitățile politice
 • Responsabilitățile dumneavoastră și consecințele încălcărilor

Statutul funcționarilor

Toți angajații Rail Cargo Group sunt funcționari, în sensul legislației locale din Austria (art. 74 alin. (1) Z 4a lit. d din Codul Penal).

Persoană dvs. de contact

Istvan Levai

Compliance Officer
Rail Cargo Group

Rail Cargo Austria AG
Am Hauptbahnhof 2
1100 Wien

Mobil: +43 664 6178694

Trimiteți un e-mail