Managementul calității

Produsele de top cer servicii de top. Noi asigurăm maximul standardelor de calitate, de siguranță și de mediu prin sisteme riguroase de management.

Prezentarea generală a certificărilor noastre

 • ISO 9001

  Noi considerăm că satisfacția și încrederea clienților noștri reprezintă baza succesului nostru. De aceea lucrăm zilnic la îmbunătățirea proceselor, împreună cu clienții și cu furnizorii noștri. Acest lucru a fost confirmat și pe plan extern, prin certificarea conform ISO 9001.

 • ISO 14001

  În calitate de partener pentru soluții logistice feroviare personalizate, lucrăm permanent la cel mai important aspect de mediu și anume mutarea traficului pe șine. Astfel contribuim semnificativ la protejarea mediului și a climei. Acest lucru a fost confirmat și pe plan extern, prin certificarea conform ISO 14001.

 • ISO 22000

  Alimentele calitative și sigure sunt un element de bază esențial pentru calitatea vieții din Austria. Avem cerințe înalte pentru produsele și serviciile noastre în ceea ce privește siguranța alimentelor și le îmbunătățim în permanență. Prin certificatul ISO 22000, confirmăm într-un mod transparent respectarea acestor cerințe ridicate în ceea ce privește siguranța alimentelor.

 • ISO 27001

  Standardul internațional ISO/IEC 27001:2013 stabilește cerințele pentru producerea, introducerea, exploatarea, monitorizarea, întreținerea și îmbunătățirea unui sistem documentat de management al securității informațiilor (ISMS). Certificatul ISO27001 asigură că sunt luate în considerare riscurile IT individuale în cadrul întregului Rail Cargo Group, pentru a putea asigura în totalitate protecția datelor și securitatea informațiilor.

 • ISO 45001

  Punem un accent deosebit pe siguranță și pe angajații noștri, care reprezintă și un factor de succes semnificativ în logistică. De aceea lucrăm zilnic la îmbunătățirea performanțelor noastre. Acest lucru a fost confirmat și pe plan extern, prin certificarea conform ISO 45001.

 • GMP+

  Furajele sunt un factor important pentru siguranța alimentelor de origine animală. Avem cele mai ridicate cerințe pentru siguranța furajelor, pe care le aplicăm produselor și serviciilor noastre, îmbuntățindu-le continuu. Prin certificatul GMP+ confirmăm într-o manieră transparentă respectarea acestor standarde ridicate legate de siguranța furajelor.

 • SMS EU RL 2004/49/EG & §39 EisbG:

  În organizația noastră, siguranța căilor ferate are prioritate maximă la toate nivelurile. Sistemul de management al siguranței RCA este îmbunătățit continuu și asigură ancorarea cerințelor de siguranță ale companiei feroviare în toate procesele. Acest lucru a fost confirmat și pe plan extern, prin certificarea conform Directivei 2004/49/CE, Regulamentului (UE) nr. 1158/2010 și EisbG 1957 §§ 39a și 39b.

 • ECM

  Prin ECM (Entity in Charge of Maintenance) îndeplinim funcția de management al întreținerii parcului de material rulant pentru gestionarea detașării vagoanelor de marfă, în vederea întreținerii și repunerii lor în funcțiune după întreținere. Respectarea acestui standard înalt asigură siguranța maximă în ceea ce privește transportul și exploatarea.

 • DIN ISO 10002:2019

  Noi considerăm satisfacţia şi încrederea clienţilor noştri ca fiind baza succesului nostru. Pentru aceasta lucrăm cu un management sofisticat al reclamațiilor și plângerilor, pentru a îmbunătăți, împreună cu clienții și furnizorii noștri, serviciile și procesele oferite. Acest lucru a fost confirmat şi din exterior prin certificarea conform ISO 10002.

 • AZAV

  Noi considerăm satisfacţia şi încrederea clienţilor noştri ca fiind baza succesului nostru. Pentru aceasta lucrăm cu un management sofisticat al reclamațiilor și plângerilor, pentru a îmbunătăți, împreună cu clienții și furnizorii noștri, serviciile și procesele oferite. Acest lucru a fost confirmat şi din exterior prin certificarea conform ISO 10002.

Descărcări

QSSHE Policy

Certificatele

Toate certificatele asociațiilor românești pot fi descărcate de aici