Memorandum de înțelegere (MoU) încheiat pentru promovarea DAK

Iniţiativa sectorială reciprocă pune temelia pentru automatizarea şi digitalizarea transportului feroviar de marfă în Europa. În acest scop, DAK facilitează creşterea inteligentă a capacităţii structurii feroviare europene.

Pentru atingerea scopurilor Green Deals-ului european, transportul feroviar de marfă joacă un rol esenţial în sistemul de mobilitate al viitorului. Cuplajul automat digitală (DAK) oferă astfel o şansă unică pentru revoluţionarea transportului feroviar european de marfă şi reprezintă un element cheie pentru transformarea managementului trenurilor. Cu ajutorul noilor tehnologii şi inovaţii, acesta creează o capacitate mai mare pentru deplasarea pe şine şi astfel fundamentul în vederea unificării obiectivelor climatice, precum şi a creşterii economice şi astfel a transportului.  

Prin semnarea unui Memorandum de înțelegere, sectorul doreşte să promoveze Cuplajul automat digital în toată Europa şi sprijină ambiţiile preşedenţiei consiliului în vederea implementării DAK pe tot teritoriul Europei.

MoU ca semnal decisiv pentru utilizarea DAK pe întreg teritoriul Europei

Iniţiativa sectorială transmite semnal pozitiv necesar către consiliul Ministrului Transportului pentru a beneficia de întreg sprijinul în vederea promovării DAK în întreaga Europa. Iniţiată de DB, ÖBB şi de SBB, iniţiativa sectorială va fi sprijinită de membrii iniţiativei RFF (https://www.railfreightforward.eu/), precum şi de organizaţiile interprofesionale CER, CIT, ERFA, FTE, UIC, UIP şi VDV.

Pentru a promova viziunea comună a unei reţele feroviare performante în toată Europa, sunt invitaţi să se alăture MoU administratori de infrastructură, operatorii de vagoane, întreprinderi feroviare şi alţi actori din sector. Programul UE DAK este în prezent înfiinţat sub auspiciile întreprinderii comune Shift2Rail (https://shift2rail.org/).

Semnatarii se obligă să introducă Cuplajul automat digital pe tot teritoriul uniunii în transportul feroviar de marfă până în anul 2030, sub rezerva unui plan solid de migrare şi a unui sprijin financiar la introducerea din partea Comisiei Europene şi a statelor membre. Aceasta va pregăti terenul pentru atingerea obiectivului prin implicarea tuturor actorilor vizaţi.