Več povratnih voženj TransFER Curtici–Istanbul

Od 2. junija podvajamo število voženj TransFER Curtici–Istanbul v obeh smereh na dve povratni vožnji na teden. Ta neposredna povezava med Romunijo in Turčijo ustvarja idealne logistične rešitve za celinske transporte.

Z dvema povratnima vožnjama na teden, nudi naša TransFER povezava od junija večjo frekvenco povezave mesta Curtici s Carigradom. S tem bo vzpostavljena hitrejša povezava obeh gospodarskih regij s konkurenčnim tranzitnim časom samo 72 ur.

TransFER, s fiksnim voznim redom, nudi privlačen čas transporta do kraja Halkali, ki je pomemben mednarodni tovorni terminal v Turčiji. Nenazadnje predstavlja Carigrad za transporte med Evropo in Azijo pomembno stičišče za tovorni promet na južni Svilni cesti. Tako povezuje zahodnoevropske gospodarske centre z državami južne in jugovzhodne Evrope.

04.06.2021