RCG v številkah

Naših 5.755 zaposlenih iz 34 držav omogoča, da varno na cilj pripeljemo 463.393 vlakov letno oziroma 1.270 vlakov dnevno. Z našimi učinkovitimi end-to-end logističnimi rešitvami vsako leto prepeljemo 94,1 milijonov neto ton tovora in opravimo 45,8 milijonov vlakovnih kilometrov po našem železniškem omrežju. Naš vozni park, ki obsega 727 lokomotiv in 24.357 tovornih vagonov, letno opravi 28,1 milijard netotonskih kilometrov.

Prisotni smo v 18 državah in imamo mednarodno več kot 12 logističnih centrov in 16 terminalov. Leta 2021 smo dosegli 1,9 milijardi evrov prodaje in 121,6 milijonov evrov dobička pred obdavčitvijo (EBT). V Avstriji smo z 28-odstotnim deležem prepeljanega (začasna vrednost) blaga po železnici od celotne količine prepeljanega blaga v samem evropskem vrhu.