RCG v številkah

Naših 9.393 zaposlenih iz 34 držav omogoča, da varno na cilj pripeljemo 460.361 vlakov letno oziroma 1.260 vlakov dnevno. Z našimi učinkovitimi end-to-end logističnimi rešitvami vsako leto prepeljemo 95 milijonov neto ton tovora in opravimo 45 milijonov vlakovnih kilometrov po našem železniškem omrežju. Naš vozni park, ki obsega 732 lokomotiv in 24.345 tovornih vagonov, letno opravi 28 milijard netotonskih kilometrov.

Prisotni smo v 18 državah in imamo mednarodno več kot 12 logističnih centrov in 16 terminalov. Leta 2020 smo dosegli 2,2 milijardi evrov prodaje in 7,6 milijonov evrov dobička pred obdavčitvijo (EBT). V Avstriji smo z 28,2-odstotnim deležem prepeljanega blaga po železnici od celotne količine prepeljanega blaga v samem evropskem vrhu, po vsej Avstriji pa prihranimo 1,1 milijona ton CO2.