Skladnost v skupini Rail Cargo Group

Naša odgovornost – kot eden vodilnih logističnih in transportnih strokovnjakov v evropskem železniškem tovornem prometu imamo veliko odgovornost do vseh deležnikov (kupcev, zaposlenih, javnosti itd.).

Prepričani smo, da načelno ravnanje, ki je vedno usklajeno z zakoni in vrednotami, v poslovnem življenju zagotovi zadovoljne stranke in zaposlene ter gospodarski uspeh, tj. osrednje elemente storitveno usmerjenega podjetja.

Naš sistem upravljanja skladnosti

Rail Cargo Group na podlagi teh dejavnikov stavi na spodnji sistem upravljanja skladnosti, ki temelji na mednarodnih standardih.

Naš kodeks ravnanja

Kodeks ravnanja (Code of Conduct) opisuje etična in splošna načela, po katerih skupina Rail Cargo Group usklajuje svoje gospodarske dejavnosti in ki predstavljajo bistvene elemente poslovne kulture:

 • ravnanje v skladu z zakonom in pravili
 • korupcija in njeno preprečevanje
 • navzkrižja interesov
 • stranske zaposlitve in udeležbe v podjetjih
 • ravnanje s sredstvi
 • varstvo in varnost podatkov
 • lobiranje
 • konkurenca
 • partnerstvo z dobavitelji
 • varstvo okolja
 • politične dejavnosti
 • odgovornost/posledice

Skladnost trgovine

Skupina Rail Cargo Group kot pomemben operater železniškega tovornega prometa v Evropi podpira stranke in poslovne partnerje s posebnim postopkom preverjanja pri vprašanjih, kot so embargo, zakon o nadzoru izvoza, sankcije in kritični poslovni partnerji.

Preverjamo stanje prevozov glede na omejitve v zunanjetrgovinski zakonodaji, in sicer povsem brezplačno, globalno in večinoma sproti. To je bistvena dodana vrednost tudi za vas. Ne izpolnjujemo samo svojih dolžnosti skrbnega ravnanja, ampak lahko pri tem pomagamo tudi vam.

Status nosilcev funkcije

Vsi zaposleni v skupini Rail Cargo Group so nosilci funkcije v smislu avstrijske zakonodaje (člen 74(1)(4a)(d) kazenskega zakonika (StGB)).
Več o tem lahko najdete na spletni strani avstrijskega zveznega ministrstva za pravosodje.

Vaša kontaktna oseba

Istvan Levai

Compliance Officer
Rail Cargo Group

Rail Cargo Austria AG
Am Hauptbahnhof 2
1100 Wien

Mobilni telefon: +43 664 6178694

Pošlji e-pošto