Skladnost v skupini Rail Cargo Group

Naša odgovornost – kot eden vodilnih logističnih in transportnih strokovnjakov v evropskem železniškem tovornem prometu imamo veliko odgovornost do vseh deležnikov (kupcev, zaposlenih, javnosti itd.).

Dr. Clemens Först, CEO Rail Cargo Austria AG:

»Prepričani smo, da je moralno neoporečno, pošteno delovanje v poslovnem življenju, ki se vselej ravna po zakonih in vrednotah, bistven pogoj za zadovoljne stranke ter zaposlene in prispeva k poslovnemu uspehu – osrednjemu elementu v storitve usmerjenega podjetja.«

Naš sistem za upravljanje skladnosti

Skladnost je pretežno pristojna za preprečevanje, zgodnje odkrivanje in razjasnitev dejanskega stanja v zvezi z gospodarskim kriminalom in korupcijo. Obsežni sistem za upravljanje skladnosti skupine podjetij Rail Cargo Group skrbi, da poslovne dejavnosti skupine podjetij Rail Cargo Group ustrezajo pravnim določbam in internim načelom.

 • Preprečevanje
  Z jasnimi in nedvoumnimi smernicami ter postopki, rednim usposabljanjem in tekočim svetovanjem pri vsakodnevnem poslovanju pa vse do zapletenih poslovnih primerov prispeva skladnost k temu, da se prepreči škoda skupini podjetij Rail Cargo Group, njenim zaposlenim in poslovnim partnerjem.
   
 • Zgodnje prepoznavanje
  Zgodnje prepoznavanje morebitnih nevarnosti za skladnost je odločilnega pomena, da se lahko v zadostni meri z njimi spopademo. Zato oddelek za skladnost redno izvaja analize tveganj in revizije skladnosti.
   
 • Odziv
  Oddelek za skladnost je dolžen dosledno spremljati napotke v zvezi s skladnostjo, da s tem odločilno prispeva k razjasnitvi kršitev skladnosti v skupini podjetij Rail Cargo Group. Rezultati teh dejavnosti vodijo do priporočil v smislu potenciala za izboljšanje in ustreznih sankcij.

Skupina podjetij Rail Cargo Group se trudi redno ocenjevati sistem za upravljanje skladnosti in ga dodatno razvija z upoštevanjem novih pravnih zahtev.

Naš kodeks ravnanja

Ker organi in zaposleni v skupini podjetij Rail Cargo Group izpolnjujejo pogoje za javne uslužbence, se uporabljajo zelo visoki standardi za moralno neoporečno vedenje. Jedro razumevanja skladnosti je naš Kodeks ravnanja.

 • ravnanje v skladu z zakonom in pravili
 • korupcija in njeno preprečevanje
 • navzkrižja interesov
 • stranske zaposlitve in udeležbe v podjetjih
 • ravnanje s sredstvi
 • varstvo in varnost podatkov
 • lobiranje
 • konkurenca
 • partnerstvo z dobavitelji
 • varstvo okolja
 • politične dejavnosti
 • odgovornost/posledice

Skladnost trgovine

Skupina Rail Cargo Group kot pomemben operater železniškega tovornega prometa v Evropi podpira stranke in poslovne partnerje s posebnim postopkom preverjanja pri vprašanjih, kot so embargo, zakon o nadzoru izvoza, sankcije in kritični poslovni partnerji.

Preverjamo stanje prevozov glede na omejitve v zunanjetrgovinski zakonodaji, in sicer povsem brezplačno, globalno in večinoma sproti. To je bistvena dodana vrednost tudi za vas. Ne izpolnjujemo samo svojih dolžnosti skrbnega ravnanja, ampak lahko pri tem pomagamo tudi vam.

Status nosilcev funkcije

Vsi zaposleni v skupini Rail Cargo Group so nosilci funkcije v smislu avstrijske zakonodaje (člen 74(1)(4a)(d) kazenskega zakonika (StGB)).

Vaša kontaktna oseba

Istvan Levai

Compliance Officer
Rail Cargo Group

Rail Cargo Austria AG
Am Hauptbahnhof 2
1100 Wien

Mobilni telefon: +43 664 6178694

Pošlji e-pošto