TransNET – your cargo, our logistics solutions

Wels Trieste

TransFER Wels–Trieste

Bu bağlantı, Wels ve Trieste arasında ISU Römorklarının (yenilikçi yarı römork elleçlemesi) taşınmasını sağlar. Bu sistem, vinçle elleçlenebilen konteyner ve yarı römorkların terminaller arasında demiryolu ile taşınmasını sağlar.

Avantajlarınız

  • Wels’ten Trieste’ye doğrudan bağlantı
  • Haftada 7 karşılıklı sefer
  • Sabit tarife

İletişim bilgileriniz

Elisabeth Otto
Segment Manager ROLA
+43 664 6178824
e-Mail gönderin

Göstergeler

  • TransFER
  • TransFER seçimi
  • Durak
  • Intermodal
  • Vagon yükü
  • Demiryolu üzerinde TIR Taşıma Sistemi(RoLA)

Konumlar

TransNET

Terminal Habor Station Rolling Road Intermodal Warehouse Wagonload Station (Circle) From To Individual departure and arrival List Search Reload Filter