Rail Cargo Group web siteleri için genel kullanım koşulları (Rail Cargo Austria AG ve çoğunluk hisseli katılımları)

Bu kullanım koşullarını dikkatlice ve tam olarak okumanızı öneririz.

1. Uygulama ve Kapsam

Rail Cargo Group (Rail Cargo Austria AG ve çoğunluk hisseli katılımları) tarafından sunulan web sitelerinin ve web siteleri içeriğinde, ayrı anlaşmalara tabi olan hizmetler hariç olmak üzere yer alan tüm veri, bilgi ve hizmetlerin kullanımına yalnızca bu koşullar altında izin verilir.

Bu genel kullanım koşulları, özel durumlarda ek koşullarla desteklenebilir, değiştirilebilir ve tadil edilebilirler.

Bir web sitesinin kullanılmaya başlanmasıyla, bu genel kullanım koşullarının geçerliliği kendi versiyonunda kabul edilmiş olur.

2. Web siteleri

Web sitelerimizde çeşitli veri, bilgi ve uygulamaları çağırmak ve indirmek için hazır tutuyoruz.

Web sitelerimizin çalışmasını herhangi bir zamanda tamamen veya kısmen durdurma hakkımız vardır. Ayrıca, web sitelerimizin sürekli kullanılabilirliği için herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz.

Web sitelerimizin bazı bölümleri veya hizmetleri şifre korumalı olabilir. Bu nedenle, bazı durumlarda, bu sayfalara erişim iş ilişkilerinin güvenliği açısından, yalnızca önceden kaydolursanız mümkündür. Bununla birlikte, kayıt için yasal bir hak yoktur.

Ayrıca, daha önce serbestçe erişilebilen web sitelerini kayıt yaptırma yükümlülüğüne tabi tutma hakkımızı açıkça saklı tutarız.

Üçüncü taraf web siteleri (hiper bağlantılar)

Web sitelerimiz üçüncü taraf web sitelerine hiper bağlantılar içerebilir.

Bizim tarafımızdan hazırlanmadıkları için bu web sitelerinin içerikleri ile ilgili  herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz.

3. Kullanım hakkı

Web sitelerimizde sağlanan içeriğin kullanımı, geçerli versiyonlarındaki bu hüküm ve koşullara tabidir.

Gerektiği için ayrı olarak kabul edilmiş kullanım veya lisans koşulları bu genel kullanım koşullarından önce gelir.

Web sitesinde sağlanan tüm içerik telif hakları ve gerekli olduğunda marka tescili ile korunmaktadır ve aksi belirtilmedikçe yalnızca kişisel, ticari olmayan kullanım için tasarlanmıştır.

Özellikle, veriler, bilgiler, uygulamalar, marka isimleri, resimler ve diğer içerikler, önceden yazılı iznimiz olmadan düzenlenemez, değiştirilemez, kopyalanamaz, değiştirilemez, ek yapılamaz, çoğaltılamaz, sunumu yapılamaz, dağıtılamaz, satılamaz, kiralanamaz, ödünç verilemez veya herhangi birine terk edilemez veya başka bir şekilde değerlendirilemez.

Bunu aşan her türlü (özellikle ticari) kullanıma işletenin veya ilgili hak sahibinin önceden onayı olmadan izin verilmez.

Açıkça verilen kullanım hakları dışında, kullanıcıya, özellikle şirket adı, sınai mülkiyet hakları (ticari markalar, faydalı modeller veya patentler) ve telif hakkı ile ilgili herhangi bir lisans veya başka hak verilmez.

Bir kullanıcı olarak web sitelerimize fikir ve önerilerde bulunursanız, bunları ücretsiz olarak faydalanma ve kullanma hakkımız vardır.

4. Kullanıcının yükümlülükleri

Bir kullanıcı olarak, web sitelerimizi kullanırken şunları yapamazsınız:

  1. Kullanış şeklinizle etik kuralları ihlal etmek;
  2. Yasadışı amaçlar için kullanmak;
  3. Sınai mülkiyet ve telif haklarımızı veya diğer mülkiyet haklarımızı ihlal etmek;
  4. Virüs içeren içerik, özellikle truva atları veya yazılıma zarar verebilecek diğer programlar göndermek;
  5. Yetkinizin olmadığı, özellikle gizlilik yükümlülüklerini ihlal eden veya yasadışı olan veya reklamlar veya istenmeyen e-postalar (spam), yanlış virüs uyarıları, arızalar vb. yayan veya çekilişlere, saadet zinciri ve piramit sistemlerine, zincirleme mektuplara ve buna benzer aksiyonlara katılmaya davet eden, hiper bağlantıları veya içerikleri yüklemek, saklamak veya göndermek.

Özellikle eğer bir kullanıcı olarak bu genel kullanım koşullarını veya diğer özel anlaşmaları ihlal ederseniz, web sitelerimize erişimi herhangi bir zamanda engelleme hakkımız vardır,

5. Sorumluluk / Garanti

Veriler, bilgiler ve uygulamalar bizim tarafımızdan ücretsiz olarak sağlandığında, bizim tarafımızdan kasıtlı veya kötü niyetli bir davranış ispatlanmadıkça, maddi ve yasal kusurlar için sorumluluk tarafımıza ait değildir.

Yukarıda belirtilenler dışındaki durumlarda içerik ve hukuki eksikliklerle ilgili sorumluluk, bizim tarafımızdan kanıtlanmış, kasıtlı veya ağır ihmal içeren davranışı gerektirir. Genel olarak, dolaylı hasarlar, ek hasarlar veya kar kaybı ve veri ve bilgilerin olası kaybı veya değiştirilmesi için herhangi bir sorumluluk tarafımıza ait değildir.  Hafif ihmal durumunda kişisel hasar sorumluluğu zaten mevcuttur.

Ayrıca, web sitelerinin doğruluğu, kusursuzluğu, üçüncü tarafların koruma ve telif hakkı özgürlüğü, eksiksizliği ve/veya kullanılabilirliği ve sürekli sunumda olması ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz.

Web sitelerimizi ve içeriklerini kötü amaçlı yazılımlardan arındırmaya çalışsak da kötü amaçlı yazılımların tamamen yokluğunu garanti etmiyoruz. Veri veya bilgileri kullanmadan ve indirmeden önce, bir kullanıcı olarak, ilgili güvenlik sistemlerin oluşturulması gibi gerekli koruyucu önlemleri bağımsız olarak almalısınız.

6. Web analizi hizmeti

Web sitelerimizde Piwik kullanılıyor. Bu bir web analizi hizmetidir. Piwik, bilgisayarınızda saklanan ve web sitesinin kullanımını analiz etmemize izin veren metin dosyaları olan "çerezler" kullanır. Bu amaçla, çerez tarafından oluşturulan kullanım bilgileri (kısaltılmış IP adresiniz dahil) sunucumuza iletilir ve web sitemizi optimize etmeye hizmet eden kullanım analizi amacıyla saklanır. IP adresiniz bu işlem sırasında hemen anonimleştirilecektir, böylece kimliğiniz hakkında bir sonuç çıkarmak mümkün değildir.

Web sitelerimizin kullanımı ile ilgili çerezler tarafından oluşturulan veriler ve bilgiler üçüncü taraflara açıklanmayacaktır.

Tarayıcı yazılımınızı buna göre ayarlayarak çerezlerin kullanımını önleyebilirsiniz. Bununla birlikte, bu durumda, web sitelerimizin tüm işlevlerinin tam olarak kullanılamaması mümkündür.

Web sitelerimizi ziyaretiniz ve kullanımınızla bağlantılı olarak verilerin depolanmasını ve değerlendirilmesini kabul etmiyorsanız, depolama ve kullanım işlemi herhangi bir zamanda bir tıklamayla iptal edilebilir. Bu durumda, devre dışı bırakma çerezi tarayıcınızda saklanır, bu da Piwik'in herhangi bir oturum verisi toplamamasına neden olur.

Çerezlerinizi silmeniz durumunda, bunun devre dışı bırakma çerezinin de silineceği ve gerekli halde  sizin tarafınızdan yeniden etkinleştirilmesi gerektiği anlamına geldiğini açıkça belirtiyoruz.

7. Veri Koruma

Web sitelerimizi ziyaret ederken, kullanılan web sitesi, ziyaret zamanı ve süresi ve kullanılan tarayıcı tarafından sağlanan veriler (örneğin işletim sistemi ve kullanılan sistem ayarları) gibi belirli veri ve bilgiler teknik nedenlerden dolayı toplanmalı ve saklanmalıdır. Bu verileri ve bilgileri, hizmetimizi mümkün olduğunca kullanıcı dostu hale getirmek ve teknik olarak optimize etmek için anonim olarak kullanıyoruz.

Web sitelerimizde kişisel veri veya bilgilerinizi girmeniz durumunda, bunları sizin izniniz olmadan kullanmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte, reklam veya pazarlama amaçlı kullanım veya üçüncü taraflara aktarma yalnızca ayrı onayınızla gerçekleşir. Diğer Rail Cargo Group şirketlerine aktarım yapılırsa bu aktarım hakkında sizi ayrıca bilgilendireceğiz.

Web sitelerimizde harici sağlayıcılardan (örneğin Facebook, YouTube, Twitter, ...) içerik elde ediyoruz ve aynı şekilde sizi bu web sitelerine yönlendiriyoruz. Halen bu bağlantılarla ilgili herhangi bir yasal ihlal tespit edilmedi. Böyle bir ihlal açıklanırsa, bu bağlantılar derhal kaldırılacaktır.

Bu hizmetlerden web sitemizde faydalanırken veya bu sitelere geçiş yaparken tarayıcı tarafından sağlanan verileri bu servis sağlayıcıya ileteceğiz. Genel olarak, bu harici sitelerde sunulan içerikten hem veri koruma hem de sağlanan veri ve bilgilerin teknik güvenliği açısından sorumlu değiliz. Bu bağlamda, harici sağlayıcıların reklamları kişiselleştirmek için teknolojiler kullanabileceğini lütfen unutmayın.

Genel Bilgiler

Sizinle ilgili sakladığımız veriler hakkında bizden bilgi talep etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca, yasal bir gereklilik varsa, sizinle ilgili saklanan verilerin düzeltilmesini ve silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

İletişim

Web sitemizde bir giriş ekranı aracılığıyla iletişim imkanı sunduğumuzda, bu iletişim şifrelenmiş olarak https protokolü üzerinden sürdürülür. İnternetteki diğer haberleşmelerin, özellikle de e-posta yoluyla yapılanların gizliliğinin garanti edilmediğini lütfen unutmayın, bu nedenle gizli verileri ve bilgileri e-posta ile iletmemenizi öneririz.

8. Diğer

Ek anlaşmalar yazılı olarak yapılmalıdır.

Bu koşulların münferit hükümlerinin etkisiz veya geçersiz hale gelmesi durumunda, kalan hükümlerin geçerliliği etkilenmeyecektir. Geçersiz veya etkisiz hüküm, ticari açıdan etkisiz veya geçersiz hükme en yakın içeriğe sahip aynı hükümle değiştirilecektir. Bu kural boşluklar için de aynı anlamda geçerlidir.

Uluslararası Özel Hukuk ve Birleşmiş Milletler Satış Yasası'nın referans normları hariç olmak üzere, Avusturya Hukuku geçerlidir.

§ 1 Tüketici Koruma Yasası uyarınca bir tüketici işlemi olmadıkça, icra mahalli ve yargı yeri Viyana'dır.