Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Sorumluluklarımızı ciddiye alıyoruz. İnsanlara, topluma ve çevreye karşı sorumluluk. Böylece nesiller için değerler yaratıyoruz.

Önder demiryolu servis sağlayıcısı olarak, odak noktamız sadece rekabet değil, aynı zamanda katma değer yaratabilmektir. Çevreye ve topluma uygun olarak sorumlu davranmayı uzun vadeli ekonomik başarı için önemli bir ilke olarak görüyoruz.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) önlemlerimiz için, şu anda 75.000 şirketi KSS açısından değerlendiren uluslararası bir derecelendirme platformu olan Ecovadis tarafından "Altın" Statüsüne layık görüldük.

Demiryollarının getirdikleri

Güvenlik önlemleri ile sağlam çevre için faydalı

ÖBB olarak Avusturya'nın en büyük iklim koruma şirketiyiz. Çevre dostu demiryolu taşımacılık hizmetleri sayesinde günlük olarak sağlanan karbondioksit tasarrufları bu konuda önemli bir rol oynamaktadır. Yüklerinizi kamyon yerine demiryolu ile taşıttığınız her seferde, büyük miktarda karbondioksit tasarrufu sağlarsınız. Buna ek olarak, ÖBB Avusturya'da %100 yeşil demiryolu elektriği ile çalışır. Böylece Avusturya'da kamyonlarla yapılan taşımalara kıyasla ek karbondioksit tasarrufu sağlanır.

1 Ocak 2021'den bu yana lojistik müşterilerimiz tarafından tasarruf edilen karbondioksit*

1851419 t

Karbondioksit Hesaplayıcımızla, 2021'de ne kadar karbondioksit salınımının önlendiğini görebilirsiniz. Beher yük taşıması ile artan karbondioksit tasarruf miktarı canlı sayı ölçer ile  gösterilir.

* Avusturya üzerinden ve Avusturya içinde iş ortaklarımızla yapılan demiryolu yük taşımacılığı hizmetleri sayesinde, Avrupa'da yılda yaklaşık 1,9 milyon ton karbondioksit salınımına engel oluyoruz.

Veriler, relasyona özel Rail Cargo Group dataları bazında EcoTransİT-World ile beher yüke ilişkin hesaplamalara  dayanmaktadır: EcoTransİT-World**, yük taşımacılığının enerji tüketimi ve yük taşımacılığından kaynaklanan emisyonlar açısından çevresel etkilerini tanımlar.

Adım adım daha yeşile

Kapıdan kapıya verimli lojistik çözümlerimizle, sadece endüstriyel çarkı çevirmekle kalmıyor, aynı zamanda ekonomiye  ve dolayısıyla halka tedarik sağlıyoruz. Ve demiryolu ile taşıdığımız her tonla, çevrenin tekrar nefes almasını sağlıyoruz. Ve bu sadece Avusturya'da değil, daha da ötesinde. Bunlar nesillere değer yaratmak için bugünün görevleridir. Avrupa Birliği ile birlikte, yük taşımacılığının gezegen üzerindeki olumsuz etkilerini önemli ölçüde azaltmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Artan trafiği karayolundan demiryoluna kaydırmak ve böylece 2030 yılına kadar demiryolu yük taşımacılığının payını toplam taşımacılık içinde %30'a çıkarmak amacıyla Avrupa demiryolu taşımacılığı şirketlerinin bir koalisyonu olan Rail Freight Forward'ı kurduk.

** EcoTransİT World, lojistik sektöründe uluslararası kabul görmüş, herhangi bir yükün dünya üzerinde  taşınması ile ilgili  enerji tüketimini ve çevresel emisyonları hesaplayan kamuya açık bir programdır. Her bir nakliyenin enerji ihtiyacı ve emisyonları, yük, enerji taşıyıcısı, hat uzunluğu, yük tahsisi, ön ve son süreçler, yükleme faktörü ve vagonların kullanılamayan boş yük hacmine dayanan uygun bir algoritma ile belirlenir. Farklı taşıma tiplerinin emisyon faktörlerinin, ülkeye özgü elektrik karışımlarının ve araç tüketim eğrilerinin bir veri tabanı, ulaşım parametreleriyle birlikte emisyonların hesaplanmasını mümkün kılar.

Girişimci sessiz raylar: Araçta gürültü koruması

Demiryolu yük trafiğini daha sessiz hale getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve bu nedenle tüm yük vagonlarımızı yeni, sessiz tabanlarla donatıyoruz. Devamını oku

Çevre nefes aldığında

İş modelimiz basitçe sürdürülebilirdir. Çünkü yükünüz ne kadar çok trenle yol alırsa, çevre o kadar yeşil olur. Demiryolu ile taşınan her ton, her kilometrede çevreyi korur. Karayolu taşımacılığından farklı olarak, demiryolu taşımacılığı 40 kat daha az karbon ayak izi bırakır. (Değerler Avusturya’da ortalama yüklü bir kamyona göre hesaplanmıştır.)

Ekonomiyi canlandırmak

%100 doğruluk ve güvenilirlik ile, şirketimizin ticari başarısının yanı sıra ekonominin belkemiği için bir temel sağlıyoruz. Bu şekilde, müşterilerimize pazarda belirleyici bir rekabet avantajı sağlamak için bir fırsat oluşturuyoruz.

Şirket sorumludur

Sorumluluğu yaşıyoruz. Bir işveren olarak, çalışanlarımıza güveniyoruz ve staj imkanı sağlayan en büyük şirketlerden biri olarak, sadece gençliğimize değil, her şeyden önce geleceğimize de yatırım yapıyoruz.