Nyelvi eszköz a határokon átívelő vasúti közlekedéshez

A nyelvi akadályok leküzdése érdekében az UIC (Nemzetközi Vasútegylet) és a Railnet Europe (RNE) elindította a „Translate4Rail” nevű kezdeményezést. Ennek keretében kifejlesztették egy nyelvi eszköz prototípusát, amelynek tesztelésében a Rail Cargo Group vezető szerepet tölt be.

Azért, hogy a vasúti árufuvarozás megfeleljen a jövő elvárásainak, határokon átívelő párbeszéd szükséges az infrastruktúra- és a vasútvállalatok között. Ebben a kommunikáció kulcsfontosságú tényező: a mozdonyvezetőknek és a forgalmi szolgálattevőknek a mindennapi munkájuk során képesnek kell lenniük arra, hogy magabiztosan, megbízhatóan és hatékonyan kommunikáljanak – a nyelvi határokon átívelően is.

A Rail Freight Forward (RFF) kezdeményezés hatására az UIC Freight Department, az UIC Xborder projektből nyert tudásanyagra építve, az RNE 2019-el együtt elindította a „Translate4Rail” nevű projektet, amelynek célja egy nyelvi eszköz kifejlesztése. A kutatási projekt a Shift2Rail (S2R) finanszírozásában valósul meg.

Standardizált üzenetek különböző nyelveken

A prototípus 2020 augusztusában készült el, és október óta egy próbaüzem keretein belül már mesterséges (laboratóriumi) körülmények között tesztelik. A koncepció az, hogy a munkavállalók számára olyan előre definiált, standardizált üzenetek (Pre-Defined Messages PDM) álljanak rendelkezésre, amelyek lehetőleg az összes működési helyzetet lefedik. Az üzeneteket – egy táblagépekre telepített – informatikai eszköz prototípusának segítségével továbbítják, melyek így a címzettnél már a megfelelő nyelven jelennek meg. A mozdonyvezetőknek és a forgalmi szolgálattevőknek a lehető legegyszerűbben kell megértetniük magukat, még akkor is, ha mindenki a saját anyanyelvén beszél.

Megkezdődött a laboratóriumi tesztelés fázisa

A nyelvi eszköz egyik első tesztjére a Villach–Tarvisio–Pontebba határszakaszon kerül sor. Az ÖBB-Infra és az RFI infrastruktúra-üzemeltetők a Mercitalia, a DB Cargo és az RCG vasútvállalatokkal együttműködve kezdték meg a vizsgálatokat. Az első eredmények alapján a biztonsági szempontok pontos figyelembevétele mellett 2021-ben elindítják a terepen történő tesztelést is annak érdekében, hogy értékelni tudják a nyelvi eszköz kínálta lehetőségeket a mindennapos normál üzem során, valamint meghibásodás és vészhelyzet esetén is.

További információk:

Translate4Rail
Logo Shift2Rail