A Rail Cargo Group weboldalaira vonatkozó általános felhasználási feltételek (Rail Cargo Austria AG és többségi részesedései)

Azt javasoljuk, hogy figyelmesen és teljes egészében olvassa el a felhasználási feltételeket.

1. Hatály és alkalmazási tartomány

A Rail Cargo Group (Rail Cargo Austria AG és többségi részesedései) által felkínált weboldalak és a weboldalon keresztül rendelkezésre álló adatok, információk és szolgáltatások használata a külön megállapodások alá tartozó szolgáltatások kivételével kizárólag ezen feltételek alapján megengedett.

A jelen Általános felhasználási feltételeket egyedi esetben kiegészítő feltételekkel lehet kiegészíteni, módosítani és helyettesíteni.

A weboldal használatával Ön elfogadja a jelen Általános felhasználási feltételek hatályát annak adott változatában.

2. Weboldalak

Weboldalainkon különböző adatok, információk és alkalmazások nyithatók meg és tölthetők le.

Bármikor jogunkban áll weboldalaink üzemeltetését teljesen vagy részben megszüntetni. Weboldalaink folyamatos elérhetőségéért sem vállalunk felelősséget.

Weboldalaink szolgáltatásainak néhány tartománya lehet, hogy jelszóval van levédve. Ezért ezekhez az oldalakhoz a hozzáférés bizonyos esetekben az üzleti forgalom biztonsága érdekében csak akkor lehetséges, ha előtte regisztrált. Jogi igény azonban nem áll fenn a regisztrációra.

Nyomatékosan fenntartjuk magunknak a jogot ahhoz is, hogy az addig szabad hozzáférésű weboldalakra előzetes regisztrációs kötelezettséget rendeljünk el.

Külső weboldalak (hiperhivatkozások)

Weboldalaink tartalmazhatnak külső weboldalakra továbbvezető hiperhivatkozásokat.

Nem vállalunk ezen weboldalak tartalmáért felelősséget, mert nem az általunk rendelkezésre bocsájtott tartalomról van szó.

3. Használati jog

A weboldalainkon rendelkezésre bocsátott tartalmak használatára ezen feltételek éppen érvényes változata vonatkozik.

A szintén külön egyeztetett Használati és licenszfeltételek elsőbbséget élveznek az Általános használati feltételekkel szemben.

A weboldalon közzétett valamennyi tartalomra szerzői jogvédelem és adott esetben márkavédelem is vonatozik és amennyiben ez külön nincsen megjelölve, csak személyes, nem pedig kereskedelmi célokra használható.

Az adatokat, információkat, alkalmazásokat, márkaneveket, képeket és egyéb tartalmakat előzetes írásos beleegyezésünk nélkül nem szabad szerkeszteni, megváltoztatni, másolni, módosítani, kiegészíteni, sokszorosítani, előadni, forgalmazni, értékesíteni, bérbe adni, kölcsönözni vagy más módon másra átruházni, ill. eladni.

Minden ezen túlmenő (főként kereskedelmi) használat az üzemeltető vagy az adott jogtulajdonos előzetes beleegyezésével lehetséges csak.

A nyomatékosan meghatározott használati jogokon kívül a felhasználó semmilyen másfajta jogot nem szerez sem a cégnéven, sem ipari védőjogokon (márka, mintaoltalom vagy szabadalmak) és a szerzői jogon.

Amennyiben Ön felhasználóként a weboldalainkon ötleteket és javaslatokat közöl, jogunkban áll ezeket térítésmentesen használni és értékesíteni.

4. A felhasználó kötelességei

Ön felhasználóként weboldalaink használatával

  1. nem sértheti meg használati magatartásával a jó ízlést;
  2. nem használhatja fel őket jogsértő célra;
  3. nem sértheti meg kereskedelmi védelmi és szerzői jogainkat vagy egyéb tulajdonjogunkat;
  4. nem küldhet vírusos tartalmat, melyek trójai vírust, vagy más olyan programozást, ami kárt tehet a szoftverben;
  5. nem adhat be, menthet le vagy küldhet olyan hiperhivatkozást vagy tartalmat, amelyhez nincsen jogosultsága, ha ezek a hiperhivatkozások vagy tartalmak megsértenék a titoktartási kötelezettséget vagy jogellenesek lennének vagy ha ezek olyan reklámot vagy kéretlen e-mailt (spam), valótlan vírusfigyelmeztetést, hibás funkciót terjesztene el vagy ami nyereményjátékokon, hólabdarendszerben, körlevél-, piramisjáték- és hasonló akciókon való részvételre szólít fel.

Jogunkban áll a weboldalainkhoz való hozzáférést bármikor meggátolni, főként, ha Ön felhasználóként megsérti az Általános felhasználási feltételeket vagy egyéb speciális megállapodásokat.

5. Garancia / jótállás

Amennyiben az adatokat, információkat és alkalmazásokat térítésmentesen rendelkezésre bocsájtjuk, akkor nyomatékosan kizárjuk az anyagi és jogi hiányosságokért viselt felelősséget, amennyiben nem bizonyítható, hogy azt szándékosan vagy rosszakarattal tettük.

Az általunk fent felsorolt esetektől eltérő esetben a garancia feltétele az, hogy bizonyított szándékos vagy durván hanyag magatartást tanúsítottunk. Általánosságban kizárjuk a közvetett kárért, folyományos kárért vagy kiesett nyereségért, valamint esetleges adat- és információveszteségért vagy módosítást vállalt garanciát. A személyi kárért vállalat garancia már enyhe hanyagság esetén is fennáll.

Nem vállalunk felelősséget külső fél helyességéért, hibátlanságáért, védelmi vagy szerzői jogoktól való mentességükért, a weboldalak hiánytalanságáért és/vagy használhatóságáért, valamint folyamatos elérhetőségéért.

Bár weboldalainkat és az azokon rendelkezésre bocsájtott tartalmakat megpróbáljuk védeni a rosszindulatú szoftverektől, nem szavatoljuk, hogy azok mentesek ezektől. Az adatok vagy információk használata és letöltése előtt Önnek mint felhasználónak önállóan meg kell tennie a szükséges óvintézkedéseket, például be kell állítani az adott biztonsági lépéseket.

6.   Webelemző szolgálat

Weboldalaink Piwiket használnak. Ez egy úgynevezett webelemző szolgálat. A Piwik ún. "cookie"-kat, azaz sütiket használ, melyeket lement az Ön számítógépe és melyek lehetővé teszik számunkra a weboldal használatának elemzését. Erre a célra a sütik által létrehozott felhasználói információk (beleértve a rövidített IP címet is) a szerverünkre kerülnek és felhasználó-elemzési célokra lementjük őket, ami részünkről a weboldal optimalizálását szolgálja. Az Ön IP címét a folyamat során azonnal névtelenné tesszük, hogy ne lehessen a személyére következtetni.

A weboldalaink használatára vonatkozó, a sütik által létrehozott adatokat és információkat nem adjuk tovább külső félnek.

A sütik alkalmazását böngészőszoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja. Előfordulhat azonban, hogy ebben az esetben nem használhatja teljes egészében weboldalunk összes funkcióját.

Ha Ön nem ért egyet azzal, hogy a weboldalunk látogatásával és használatával kapcsolatos adatait lementsük és kiértékeljük, akkor alább egy kattintással bármikor visszavonhatja a beleegyezését. Ebben az esetben a böngészőjében ún. opt-out sütit telepítünk, hogy a Piwik ne gyűjthesse be a weboldal látogatásainak adatait.

Nyomatékosan fel szeretnénk hívni arra a figyelmet, hogy az opt-out sütik is törlődnek, ha törli a sütiket, így esetleg újra aktiválni kell majd.

7. Adatvédelem

Műszaki okokból weboldalaink felkeresése során bizonyos adatokat és információkat kell gyűjtenünk és lementenünk, pl. felhasznált weboldalak, az oldalra látogatás ideje és időtartama, a felhasznált böngésző által rendelkezésre bocsátott adatok (pl. operációs rendszer és felhasznált rendszerbeállítások). Ezeket az adatokat és információkat névtelenül használjuk fel arra a célra, hogy kínálatunk még inkább felhasználóbarát legyen és műszakilag tökéletesíthessük.

Amennyiben weboldalainkon személyes adatokat vagy információkat bocsátana rendelkezésre, ezeket további beleegyezése nélkül felhasználjuk. Reklám- vagy marketingcélokra felhasználni vagy külső személynek továbbítani azonban külön beleegyezése nélkül nem fogjuk őket. A Rail Cargo Group más vállalatainak történő továbbításról külön tájékoztatjuk Önt, amennyiben ez szükséges.

Weboldalainkon külső szolgáltatók (pl. Facebook, youtube, Twitter, …) tartalmait ágyazzuk be, illetve ezek weboldalaira irányítunk tovább. A hivatkozás létrehozásának időpontjában semmilyen jogsértés nem történt ezzel. Amennyiben ilyen jogsértésre fény derülne, a hivatkozást azonnal töröljük.

Amennyiben lehívja ezeket az ajánlatokat, vagy ezekre a weboldalakra vált át, a böngésző által rendelkezésre bocsájtott adatokat ezeknek az üzemeltetőknek továbbítjuk. Általánosságban nem felelünk ezeken a külső oldalakon kínált tartalmakért, ez vonatkozik az adatvédelemre és a rendelkezésre bocsájtott adatok és információk műszaki biztonságára is. Ebben az összefüggésben kérjük vegye figyelembe, hogy a külső cégek adott esetben olyan technológiákat használnak, melyek személyre szóló reklámszórást tesznek lehetővé.

Általános információk

Önnek joga van információt kérni tőlünk arra vonatkozóan, hogy mely adatait mentjük le. Ezenkívül joga van arra is, hogy a törvényes feltétel fennállta esetén kérje a személyére vonatkozó adatok helyesbítését és törlését.

Kapcsolatfelvétel

Amennyiben a weboldalunkon beviteli maszkon keresztül kapcsolatfelvételi lehetőséget kínálunk, ezek az adatok kódolva jutnak a https naplóba. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem tudjuk garantálni más internetes kommunikáció, mint e-mailek bizalmas jellegét, ezért azt javasoljuk, hogy bizalmas adatokat és információkat ne e-mailen keresztül küldjön.

8. Egyéb

Kiegészítő megállapodásokat csak írásos formában lehet kötni.

Amennyiben ezen feltételek egyes rendelkezései hatálytalanná vagy semmissé válnának, az nem érinti a többi rendelkezés hatályát. A hatálytalan vagy semmis rendelkezést olyan rendelkezéssel kell pótolni, amely a leginkább gazdaságosság szempontjából leginkább megközelíti a hatálytalanná vagy semmissé vált rendelkezést. Ez a rendelkezés értelemszerűen a hiányosságokra is vonatkozik.

Az ENSZ vételi egyezményének és a nemzetközi magánjogi szabványok kizárásával az osztrák jog érvényesül.

A bírósági illetékesség helye Bécs, amennyiben nem az osztrák Fogyasztóvédelmi törvény 1.§ szerinti áruvásárlási ügyről lenne szó.