Vállalati társadalmi felelősségvállalás

Komolyan vesszük felelősségünket. Az emberrel, a társadalommal és a környezettel szemben egyaránt. Ezáltal értékeket teremtünk a generációk számára.

Vezető vasútlogisztikai vállalatként nemcsak a verseny-, hanem az értékorientáción is hangsúly van számunkra. A felelősségteljes cselekvésre – összhangban a környezettel és a társadalommal – a hosszú távú gazdasági siker fontos alapjaként tekintünk.

Felelősségteljes tevékenységünket az EcoVadis nemzetközi szervezet – amely 75.000 vállalat CSR-tevékenységét vizsgálja – arany fokozattal ismerte el.

Sínen vagyunk

Megbízható és környezetbarát

Az ÖBB a klímavédelem iránt elkötelezett legnagyobb vállalat Ausztriában.  A mindennapos környezetbarát vasúti fuvarozási szolgáltatásoknak köszönhető szén-dioxid-megtakarítás jelentős mértékben hozzájárul ehhez. Minden alkalommal, amikor ügyfeleink az árukat vonattal és nem teherautóval fuvaroztatják, nagy mennyiségű szén-dioxidtól mentesítik környezetünket. Ezen túlmenően az ÖBB Ausztriában 100%-ban zöld vontatási áramellátással működik. Így az ausztriai közúti fuvarozással összehasonlítva még több szén-dioxid-kibocsátástól óvjuk meg környezetünket.

Logisztikai ügyfeleink által megtakarított szén-dioxid-mennyiség 2020. január 1-je óta *

1851419 t

A CO2-kalkulátorunkon láthatja, hogy mennyi szén-dioxidtól mentesítettük környezetünket 2020-ben. Minden fuvarral növekszik a megtakarított CO2-mennyiséget jelző szám a számlálóban.

* Partnereinkkel együttműködve, Ausztrián keresztül és belül lebonyolított vasúti árufuvarozási szolgáltatásainkkal, évente körülbelül 1,9 millió tonna szén-dioxidot takarítunk meg Európában. Ennek a mennyiségnek a megkötéséhez Vorarlberg harmadának megfelelő méretű erdőt telepítésére lenne szükség.

Az információk egységspecifikus számításokon alapulnak az EcoTransIT-World-del, relációspecifikus RCG-adatok alapján: Az EcoTransIT-World** meghatározza az árufuvarozás környezeti hatásait az energiafogyasztás, valamint az árufuvarozásból származó kibocsátások szempontjából.

Vonatról vonatra zöldebb

Hatékony end-to-end logisztikai megoldásainkkal nemcsak mozgásban tartjuk az ipart, de a kereskedelem és így a lakosság ellátását is biztosítjuk. Továbbá minden vasúton elfuvarozott tonnával hozzájárulunk ahhoz, hogy a környezet újra fellélegezhessen, nemcsak Ausztriában, hanem azon túl is. Ezek napjaink feladatai, amelyekkel értékeket teremthetünk generációk számára. Az Európai Unióval együtt mindent megteszünk annak érdekében, hogy drasztikusan csökkentsük az árufuvarozás bolygónkra gyakorolt negatív hatásait. Ezért alapítottuk meg a Rail Freight Forward-ot – az európai vasúti árufuvarozási vállalatok koalícióját, amelynek célja a közlekedés közútról vasútra történő átterelése, hogy ezáltal 2030-ra 30%-ra növekedjen a vasúti árufuvarozás modális részaránya.

** Az EcoTransIT World egy nyilvánosan elérhető, nemzetközileg elismert eszköz az energiafogyasztás, valamint a környezeti kibocsátás számításához világszerte a különböző árufuvarozási módok tekintetében. Az egyes szállítások energiaigényét és kibocsátásait egy megfelelő algoritmus határozza meg, amely az áru, az energiahordozó, az útvonal hossza, az áruallokáció, az upstream és downstream folyamatok, a terhelési tényező, valamint a használt kocsik üres hányadát veszi alapul. A kibocsátás számítási alapját egy adatbázis képezi a különböző szállítási módok kibocsátási tényezőivel, országspecifikus villamosenergia-keverékekkel, valamint a járművek fogyasztási görbéivel és a szállítási paraméterekkel.

Amikor a környezet fellélegzik

Üzleti modellünk önmagában fenntarthatónak mondható. Hiszen minél több termék jut el rendeltetési helyére vasúton, annál inkább óvjuk környezetünket. Ennek oka egyszerű. Minden kilométeren, minden tonna áruval, amelyet vasúton fuvarozunk, védjük a környezetet – hiszen így 40-szor kevesebb CO2 kerül a levegőbe, mint közúton történő fuvarozás esetében.

A gazdaság beindítása

A gazdasági sikeren túl 100%-os pontossággal és megbízhatósággal biztosítjuk vállalatunk számára a gazdaság gerincének bázisát. Ezzel megteremtjük annak alapjait, hogy ügyfeleink számára döntő versenyelőnyt biztosítsunk a piacon.

Elkötelezetten a társadalomért

Mi vállaljuk a felelősséget. Munkaadóként bízunk munkavállalóinkban és egyik legnagyobb, szakképzésekben is tevékeny vállalatként nemcsak a fiatalság jövőjébe, hanem a saját jövőnkbe is befektetünk.